Byggprojekt

NCC tecknar kontrakt på skolbygge värt 180 miljoner

tranås nya skola
Den nya skolan planeras stå klar inför skolstart hösten 2024. Bild: NCC

NCC ska tillsammans med AB Tranåsbostäder bygga nya Junkaremålsskolan i Tranås för grundskola från förskoleklass till årskurs sex och grundsärskola. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 180 miljoner kronor.

– Vi har tidigare genomfört flera skolprojekt tillsammans med NCC och med deras stöd och samlade kunskap ser vi fram emot att fortsätta det goda samarbetet när det nu är dags att bygga nya Junkaremålsskolan med moderna lärmiljöer för elever och personal, säger Magnus Nilsson, vd på AB Tranåsbostäder.

Den tidigare skolbyggnaden som uppfördes på 1960-talet har rivits och kommer att ersättas med en ny byggnad som är bättre anpassad efter dagens pedagogik. I dag tas ett första spadtag för att markera byggstart. Skolan planeras stå klar inför skolstart hösten 2024.

I uppdraget ingår att riva den befintliga skolbyggnaden och uppföra en ny. Den nya skolbyggnaden kommer att inrymma grundskola från förskoleklass till årskurs sex med plats för 392 elever, samt grundsärskola med plats för 55 elever. I byggnaden kommer det att finnas bland annat klassrum, grupprum, rörelserum, bibliotek, fritidshem och personalutrymmen. Intill skolan byggs även en ny skolgård.

Samarbetet mellan NCC och AB Tranåsbostäder genomförs i strategisk partnering. Det inleddes 2016 för att tillsammans utreda och genomföra ny- och ombyggnationer av ett antal fastigheter i kommunen.

Affären om cirka 180 miljoner kronor orderregistreras i fjärde kvartalet 2022 i affärsområde NCC Building Sweden.  

logo
Anna Sjöström