Nyheter

NCC väljer brittiska Breeam

För att möta kundernas växande miljöintresse väljer NCC att satsa på den brittiska miljöklassningen Breeam. Därmed väljer NCC en annan väg än Skanska som föredrar den amerikanska miljömärkningen Leed.

— Vi har under det senaste året tittat på olika miljöklassningssystem och kommit fram till att Breeam är det som passar oss bäst. Det är ganska enkelt att använda och är internationellt etablerat, säger Jonny Hellman miljöchef för NCC Property Development.

Andra internationella miljöklassningar är Leed, som främst används i USA och Energy Star som är vanligast i Australien. Dessutom finns den smalare EU-märkningen Green Building som bara ställer krav på byggnadernas energiförbrukning.

NCC kommer att utgå från Breeam när de utvecklar kommersiella fastigheter. Enligt Jonny Hellman kommer Green Building att kunna vara ett komplement.
— Samtidigt så är det kundens önskan som gäller. Vill de ha någon annan internationell eller svensk miljöklassning så gör vi naturligtvis det också, säger Jonny Hellman.

Breeam har funnits i nästan 20 år och utvecklades ursprungligen i Storbritannien. Det är sedan 2008 en internationell standard och finns anpassat för tolv länder i Europa. Systemet gör det möjligt att jämföra byggnaders miljöpåverkan mellan länder.

Att ICSC (International Council of Shopping Centers) har rekommenderat sina medlemmar att använda Breeam väger också tungt för NCC.
— Breeam är bättre förankrat i Europa. Det finns bland annat i Norge och Danmark, vilket gör att det blir enklare att översätta kraven i Breeam till svenska förhållanden, säger Jonny Hellman.

Rent konkret har NCC redan börjar miljöklassa ett kontor och en handelslokal enligt Breeam och börjar anpassa kraven efter svenska mått.

I dag finns det inom NCC bara två personer, så kallade assessorer, som har rätt att utfärda Breeam-certifieringar. Tanken är att de ska bli flera och att personalen på NCC ska utbildas i miljöklassningssystemet.

Skanska väjer en annan väg än NCC. I början av året meddelade Skanska att företaget kommer att satsa på att införa den amerikanska miljöklassningen Leed på den nordiska marknaden. Skanska har länge byggt Leed-klassade fastigheter i USA.

Finns det inte en risk att kunderna blir förvirrade av alla olika miljöklassningar?
— Visst är det ett problem att det finns olika miljöklassningar, det kan bli att man jämför äpplen med päron. Branschen behöver sätta ner foten och bestämma sig för vilka system som ska användas. Vi gör det genom att välja Breeam, säger Jonny Hellman.

Fakta / Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

Hittills har 110 000 byggnader klassificerats enligt Breeam.

Systemet är utvecklat i Storbritannien under början av 90-talet och är nu anpassat till förutsättningarna i tolv länder i Europa.

Byggnaderna inspekteras av en tredje part. I Storbritannien ska alla byggnader framöver Breeam-klassas.