Nyheter

NCC varslar i Kiruna

Vy över Kiruna. Foto: Anna Sjöström.

Svag orderingång och få startade projekt på byggsidan gör att NCC omstrukturerar och varslar 16 personer i Kiruna.
–  Vi har varit tvungna att ta det här tråkiga beslutet, säger Per-Arne Falk, avdelningschef för NCC Buildning i Norrland. 

NCC varslar 16 personer, fyra tjänstemän och 12 yrkesarbetare, inom husverksamheten i Kiruna. En av anledningarna är, enligt NCC, att stadsomvandlingen inte har kommit igång ordentligt vilket har medfört lägre orderingång och en sämre lönsamhet än väntat för byggverksamheten.

–  Det har gjort att vi behöver agera internt, säger Per-Arne Falk.

Det är husverksamheten med kommersiella fastigheter och bostäder som drabbats. För tillfället pågår arbetet med att göra färdigt de pågående projekt man har inom Building i Kiruna.

NCC fokuserar på att hjälpa till att hitta nya jobb åt de varslade medarbetarna.

– Vi arbetar för att ta fram förslag och hitta andra lösningar för dem, eftersom resursbehov finns i andra delar av verksamheten.

NCC fortsätter att finns kvar på orten med sammanlagt 51 medarbetare. Inom anläggning; berg- och betong, sysselsätter NCC 26 personer, markarbeten över malmfälten sysselsätter 15 personer och asfaltverksamheten sysselsätter 10 personer i Kiruna. 

NCC vill fortsätta ha en aktiv roll i stadsomvandlingen av Kiruna framöver.

– Vi har en hel del infrastrukturjobb inom stadsomvandlingen.