Nyheter

NCC:s rörelseresultat blev -364 miljoner

Håkan Broman. Foto: NCC

Bygg- och fastighetsbolaget NCC:s rörelseresultat blev -364 miljoner kronor i det första kvartalet. Väntat var -293 miljoner kronor, enligt SME Direkt.
Detta enligt delårsrapporten för årets första kvartal, som släpptes på onsdagen.

NCC hade en stark orderingång Kv1, men visar lägre resultat på grund av nollresultat i NCC Property Development.

Byggbolaget NCC:s industriaffär påverkades negativt av den långa vintern. Det skriver den tillförordnade vd:n Håkan Broman i rapporten för det första kvartalet.
NCC:s rörelseresultat var -364 miljoner i det gånga kvartalet, mot SME-förväntan om -293 miljoner kronor. Inom ”Industry” var rörelseresultatet -411 miljoner kronor, väntat -332 miljoner kronor.

”Affärsområdet Industrys resultat påverkades negativt av den långa vintern. Både asfalt- och stenmaterialverksamheterna hade en lägre försäljning. Dessutom hade affärsområdet högre omkostnader till följd av en utökad kapacitet och lägre resultat inom grundläggningsverksamheten”, förklarar Håkan Broman.

Inom Building var marginalen över förväntan, såväl omsättning som rörelseresultat var tydligt högre än väntat.

”Verksamheten inom affärsområdet förbättrades under kvartalet. Omsättningen ökade och resultatet förbättrades. Även rörelsemarginalen förbättrades, delvis till följd av lägre omkostnader”, skriver den tillförordnade vd:n. 

Förlusten inom Infrastructure var något lägre än förväntat och omsättningen var klart högre än väntat.

”Ökad omsättning och lägre omkostnader förbättrade resultatet för affärsområdet. Låg marginal i pågående projekt medförde dock att rörelseresultatet är fortsatt negativt. Orderstockens genomförandetid är längre än inom NCC Building, vilket gör att det tar längre tid att vända resultatutvecklingen i NCC Infrastructure”, konstaterar Håkan Broman.

Bolaget rapporterade vidare en orderingång om 17,5 miljarder kronor, mot SME-förväntan om 12,0 miljarder. Under årets första kvartal registrerades en order om 4,7 miljarder kronor för bygge av en större deletapp Västlänken i Göteborg.  

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018 

  • Orderingången uppgick till 17 521 (11 431) MSEK i det första kvartalet 
  • Nettoomsättningen uppgick till 10 894 (11 748) MSEK i det första kvartalet 
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -372 (225) MSEK i det första kvartalet 
  • Resultat efter skatt uppgick till -296 (193) MSEK i det första kvartalet 
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,73 (1,80) SEK i det första kvartalet    

Nyhetsbyrån Direkt