Nedkyld byggkonjunktur väntar

Nedkyld byggkonjunktur väntar
Bostadsbyggandet i allmänhet och småhusbyggandet i synnerhet kommer att påverkas av den svajiga världsekonomin. Det spår Sveriges Byggindustrier samt Trä- och Möbelföretagen.

De två medlemsorganisationerna har i dagarna kommit med nya konjunkturbedömningar. Sveriges Byggindustrier (BI) konstaterar att den starka tillväxten som rått en tid i den svenska ekonomin nu mattas av. Det påverkar byggbranschen negativt och nästa år kommer bostadsinvesteringarna att utvecklas svagt på grund av ett minskat nybyggande.

— Bostäder, som blir den starkaste delsektorn i år, kommer bli ett sänke för investeringsutvecklingen nästa år, säger Johan Deremar, nationalekonom på BI i ett pressmeddelande.

Trä- och Möbelföretagen (TMF) pekar i sin bedömning ut småhusbranschen som extra känslig. Under det första halvåret 2011 minskade orderingången av småhus. Orderingången av trähus minskade mest. Det mesta tyder på att den nedåtgående spiralen kommer att bestå under resten av 2011 och nästa år, skriver TMF i ett pressmeddelande.

Men det finns ljuspunkter.

— Glädjande är att både lokal- och anläggningsbyggandet kan hålla emot under den rådande turbulensen, säger Johan Deremar på BI.

Behovet av arbetskraft kommer också att kvarstå. Den goda byggkonjunkturen som hittills rått i år gör att sysselsättningen ökar med 10 000 — 13 000 personer under perioden 2011-2012.

— Byggföretagen kommer att fortsätta behöva göra rekryteringar. Vi ser inte någon allmän bristsituation på yrkesarbetarsidan framför oss. Däremot kan det lokalt bli fortsatt brist på vissa yrkeskategorier eller personer med yrkeserfarenhet, säger Johan Deremar.

Relaterade artiklar

Vinstvarning från NCC
”Utvecklas man inte, så avvecklas man”
Sämre resultat för Veidekke
Minskad byggtakt under första kvartalet