Nyheter

Nedläggning av fabrik ger långa förseningar

När NCC lägger ner Komplett-fabriken blir flera beställda hus försenade. Riksbyggen har redan hunnit sälja ett 40-tal lägenheter som nu kommer att försenas med ett och ett halvt år. <br></br> — Kunderna har varit frågande till hur de ska lösa

Det är fyra beställare som drabbas av försenade husleveranser på grund av NCC:s nedläggning av fabriken Komplett i Hallstahammar. Dessa är Riksbyggen, Din Bostad, Svenska Bostäder och NCC själva.

I Riksbyggens fall blir även ett 40-tal bostadsköpare drabbade av förseningen. I stort sett alla deras lägenheter i bostadsprojektet Båtsmanstorpet i Råcksta, Stockholm, har redan sålts. Dessa lägenheter kommer att stå färdiga ett och ett halvt år senare än beräknat.

— Vi skickade ut ett brev till köparna strax efter att vi fick beskedet av fabriksnedläggningen. Vi har fått blandade reaktioner, framför allt önskar man mer information. Vi ska hålla ett informationsmöte snart, berättar Joakim Sternander.

Har köparna sålt sina nuvarande bostäder?
— Vi räknar med att de inte har gjort det då det är så långt till beräknad inflyttning. Vi ger inte definitiv inflyttningstid förrän tre månader före inflyttning, säger Joakim Sternander.

Räknar ni med att köparna kommer att kräva kompensation för förseningen?
— I något enstaka fall kan någon ha blivit drabbad på grund av att de har varit mycket tidiga med att planera för sin flytt och vill ha kompensation även om avtalet mellan föreningen och köpare inte ger utrymme för några krav. Men det är inte så att det har kommit in mängder av krav. Folk är mer frågande till hur de ska lösa sin boendesituation.

Kommer ni att kunna erbjuda något alternativt boende?
— Det är svårt att göra eftersom vi inte har några tomma lägenheter. Men kan vi hjälpa till på något sätt genom att förmedla en kontakt så ska vi göra det.

Riksbyggen har även ett annat Stockholmsprojekt som kommer att försenas på grund av fabriksnedläggningen. 125 lägenheter i Hässelby strand färdigställs ett år senare än beräknat. Mer exakt besked än så har inte Riksbyggen fått av NCC än.

Nu för Riksbyggen löpande diskussioner med NCC om den nya utformningen av husen. Längre fram kommer Riksbyggen även att ta upp frågan om hur NCC ska ersätta Riksbyggen för förseningen.

— Fabriksnedläggningen är ett slag mot hela branschen. Det har varit väldigt god kvalitet på det som har utförts vid NCC Komplett, säger Joakim Sternander.

Svenska Bostäder drabbas av en försening på ungefär ett år för 51 lägenheter i Kärrtorp, Stockholm.
— Vi blev jättebesvikna, berättar Allan Leveau, nybyggnadschef på Svenska Bostäder.

Bygget i Kärrtorp är redan påbörjat.
— NCC har gjutit plattan och det ser ut som ett bygge, men det kommer inte upp nåt på ett år, säger Allan Leveau.
Inga hyresgäster är dock tecknade för lägenheterna än.

Någon kompensation har Svenska Bostäder ännu inte diskuterat med NCC.
— Det viktigaste för oss är att NCC får igång produktionen. Vi får ta det andra sen. Men vi förutsätter att NCC gör oss skadelösa, säger Allan Leveau.