Nyheter

Nej till bro över Göta älv

En halv miljard kronor hade Göteborgs kommun planerat lägga på den nya gång- och cykelbron över Göta älv. Men miljödomstolen säger nej.

Domstolen anser att farleden för fartyg i Göta älv och hamnen är av riksintresse och att ett brobygge därför inte kan tillåtas, skriver Göteborgs-Posten. Göteborgs stads behov av att bygga den 370 meter långa bron väger lätt i jämförelse, anser rätten. Fördelarna med bron bedöms dessutom inte överväga varken kostnaden för den, eller riskerna för skador och olägenheter den medför.

Tidningen rapporterar att bron beräknades bli cirka 13,5 meter hög och sträcka sig mellan norra och södra älvstranden, nedströms från Göta älvbron sett.

Om miljödomstolens beslut överklagas vidare till Miljööverdomstolen återstår att se. Det är miljöpartiet i Göteborg som drivit frågan om en gång- och cykelbro.