Nyheter

Nio miljarder till infrastruktur

Järnvägsnätet ska rustas upp. Foto: Anna Sjöström.

Regeringen satsar närmare nio miljarder kronor på infrastruktur, varav den största del ska gå till underhåll av järnvägen.

För åren 2019–2020 vill regeringen ge Trafikverket 8,7 miljarder mer för investeringar och underhåll. Den största delen, 5,9 miljarder, ska gå till drift- och underhåll av järnvägen.

”I ett Sverige som håller ihop måste infrastrukturen gå att lita på, det är grunden för industrins konkurrenskraft och människors tillgänglighet till jobb och bostäder”, skriver regeringen på DN Debatt.

Senare i höst kommer regeringen att lämna en mer detaljerad infrastrukturproposition för åren 2018–2029 till riksdagen.

– Vi uppskattar att regeringen vill satsa på underhåll, men satsningarna ligger för långt fram i tiden. Dessutom ligger de utanför den här regeringens mandatperiod och det är därför högst osäkert om de verkligen kommer att realiseras. Satsningarna behövs här och nu. Vi behöver även investeringar i infrastruktur för att öka bostadsbyggandet, vilket vi hoppas kunna se i den kommande infrapropositionen, säger Ola Månsson,vd Sveriges Byggindustrier, i en kommentar till höstbudgeten.