Nyheter

Nio omkom inom byggverksamhet förra året

Nio personer omkom inom byggverksamhet 2020. Foto: Getty Images

Förra året omkom totalt 29 personer på sitt arbete. Av dessa jobbade nio inom bygg- och anläggningsverksamhet. Det visar en preliminär sammanställning från Arbetsmiljöverket.

Dödsolyckor i arbetet uppgick under 2020 till totalt 29 stycken inom olika näringsgrenar. 24 av dessa var anställda eller egna företagare. De övriga fem personer som förolyckades registrerades i gruppen Övriga som omfattar anställda i utländska företag och vissa elever. Vägtransport, tillverkning, jordbruk och byggverksamhet tillhör de mest drabbade branscherna.

Inom bygg- och anläggningsverksamhet omkom nio personer förra året, enligt Arbetsmiljöverkets definition av byggverksamhet. De vanligaste orsakerna till olyckorna var fall- och kläm-olyckor.

Antalet dödsfall var totalt sett färre förra året än tidigare år. 2019 omkom totalt 46 personer och 2018 registrerades 58 dödsfall i arbetet. Juni, juli och augusti var de värst drabbade månaderna 2020 med fyra dödsolyckor per månad. I januari och december skedde inga dödsfall.

Dödsolyckor till och från arbetet samt dödsfall i arbetssjukdomar, till exempel till följd av hjärtinfarkter, ingår inte i Arbetsmiljöverkets summering.