Nyheter

NNE-byggnader kräver BBR-ändringar

Boverket ska se över energiklassningssystemet för byggnader. Foto: Boverket
Boverket har presenterat förslagen till ändringar i BBR. Foto: Franz Feldmanis

Primärenergital ersätter specifik energianvändning. Geografiska justeringsfaktorer ersätter klimatzonerna, och kategorin elvärmda byggnader försvinner.

Boverket har presenterat förslag till förändringar i BBR med anledning av EU:s krav på nära nollenergibyggnader, NNE-byggnader.

Regeringen beslutade den 8 december om en ändring i plan- och byggförordningen, PBF. Ändringen medför att det övergripande ramverket för nära-nollenergibyggnader är definierat.

Förändringen ska genomföras i två steg. De första förändringarna i förordningen träder i kraft redan den 1 april 2017 och målsättningen är att de första tillämpningsföreskrifterna ska finnas framme till samma datum.

Remisstiden sträcker sig fram till den 24 februari. 

– Det är bråttom att få reglerna på plats och remisstiden är tight. Vi har normalt en tumregel på tre månader men hoppas att ni har förståelse för detta, sa Sofia Wellander, projektledare och arkitekt på Boverket, när hon presenterade förslaget på ett branschseminarium på torsdagen.

Förändringar krävs för att anpassa BBR till NNE-kraven. En av de stora förändringarna är att primärenergifaktorer införs: 2,5 för elenergi och 1,0 för övrig energi.

Förslag på huvudsakliga ändringar i BBR:

•Primärenergital ersätter specifik energianvändning

•Geografiska justeringsfaktorer ersätter klimatzonerna

•Kategorin elvärmda byggnader försvinner

•Användning av förnybar energi på platsen utvidgas att utöver sol även omfatta vind, vatten och mark

•Alternativa energikraven för byggnader med Atemp<100 m2 i BBR (avsnitt 9:4) tas bort

•Energikraven oförändrade 2017 i så stor utsträckning som möjligt. Allmän skärpning 2021.

•Verifiering och normalisering utan förändringar