Nyheter

Nollenergihus i testprojekt

Företaget har byggt sju nollenergihus i Upplands Väsby. Foto: Mattias Hamrén

Senast den 31 december 2020 ska alla nya byggnader vara nära-nollenergibyggnader.
Friendly Building står rustade inför de hårdare byggkraven.
–  Det har länge pratats om både hållbart och industriellt byggande. Vi slog två flugor i en smäll och började producera volymelement för passivhus, säger företagets vd Ingrid Westman. 

Från och med den 1 januari 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-noll-energibyggnader.  
Trots att tekniken att bygga så kallade nollenergihus, där solpaneler, smart ventilation och god isolering samverkar för att hålla nere förbrukningen av köpt el, har funnits länge så tycker Ingrid Westman att byggbranschen inte tar miljöfrågan på allvar.  

Under sina år som byggentreprenör och beställare stötte hon ofta på problem när hon ville beställa passivhus. 2012 tröttnade hon och startade Friendly Building, en leverantör av industriellt tillverkade passivhus med en flexibel arkitektur.

–  Det har länge pratats om både hållbart och industriellt byggande, men vi ser inte så mycket av det. Jag bestämde mig därför för att slå två flugor i en smäll och började producera volymelement för passivhus. Dessutom har jag valt att ge husen en flexibel arkitektur. En omöjlig kombination enligt många, men man måste inte göra alla delar likadana bara för att man tillverkar prefabelement.  

Modulerna tillverkas på fabrik i Polen. Stommen består av stål och betong. 
–  Vi har eliminerat alla köldbryggor och gjort det lätt att bygga tätt. Att tejpa fuktspärr har varit ett kritiskt moment i passivhus, men vi har löst det genom att placera exempelvis eldosorna på insidan. Dessutom limmar vi till stor del. Hela huset är genomtänkt på skrivbordet. Ute på fältet är det för sent, säger Ingrid Westman.

Efter att ha vunnit en markanvisningstävling anordnad av Upplands Väsby kommun fick Friendly Building i uppdrag att bygga sju nya nollenergi-radhus under 2015.
Efter det har företaget uppfört ett liknande radhusområde i Örebro och nu pågår bygget av 76 lägenheter i Tyresö, som blir Sveriges första flerbostadshus som certifieras enligt den internationella passivhus standarden IGPH.

Men för att sänka energiförbrukningen och uppfylla de nya energikraven räcker det inte med att bygga tätt.
Enligt Ingrid Westman är det viktigt att mäta förbrukningen och följa upp resultaten.
–  Det är först när vi mäter data som vi verkligen får veta hur huset drivs. Att inte mäta husets energiförbrukning är ungefär som att köra bil utan hastighetsmätare. Vi tror att vi har koll, men det har vi inte.  

Lägenheterna i Upplands Väsby är utrustade med 30 elmätare och 250 mätpunkter och ingår i ett forskningsprojekt för nära-nollenergihus, där Energimyndigheten har bidragit ekonomiskt i utbyte mot att få ta del av mätdata från husen under en tvåårsperiod. 

Mätningarna genererar cirka 255 000 ”data samples” per dag. All effekt och in- och utflöde loggas minutvis.
Energi, volym och temperatur mäts varje timme.
Både myndighet, byggherre och de boende i husen kan ta del av informationen i realtid. 

–  Vi kan koppla in och mäta sensorer i flera discipliner –exempelvis  tryck, luftfuktighet, producerad solel, golvvärme och vattenflöde – på ett ställe.  Vi har transformerat en teknik som traditionellt finns på en undangömd dataserver till att lagras i en internetbaserad molnlösning. Alla mätvärden finns tillgängliga för följarna i realtid, säger Niklas Zandelin på Eze System, som levererat hårdvaran.

Johan Carlsson, produktchef på ABB som levererat elmätarna, tycker det är spännande att få delta i detta projekt.
–  Här mäter vi verkligen på detaljnivå. Vi har kompletterat inkommande mätare med undermätare för att se exakt vad som förbrukar vad. Det blir allt mer intressant att mäta och visualisera kostnader, och vi ser en ökning av mätare med inbyggd kommunikation för fjärravläsning. 

Sedan inflyttning i maj har radhusen i Upplands Väsby producerat 20 000 kWh och den totala energianvändningen uppgått till 35 000 kWh.
I februari i år skiljde det hundra procent i förbrukning mellan några lägenheter i samma länga på grund av att golvvärme, värmepumpar, ventilation och annat ställts in på olika sätt.

Bostäderna längst ut i längan förbrukade, lite oväntat, minst energi.  
–  Detta visar hur viktigt det är att mäta, följa upp och justera systemen. Med rätt injusteringar går det att spara 30 procent av energiförbrukningen, säger Ingrid Westman.

Målet är att hålla förbrukningen vid 0 kilowatt per år över tid, något som Ingrid Westman menar att man kommer göra nästa vinter eftersom det tar två år att justera in alla system. 

FAKTA:

Friendly Building är ett byggföretag som startades av Ingrid Westman 2012 och har specialiserat sig på energisnåla modulhus som är billiga att tillverka. I samarbete med Energimyndigheten har man under 2015 uppfört sju nollenergiradhus i Upplands Väsby.

ABB levererade totalt 30 elmätare till Friendly Buildings nollenergihus i Upplands Väsby. Till själva lägenheterna användes trefasmätaren B23 112-100 samt enfasmätaren B21 112-100. Till inkommande el- och solenergi användes trefastransformatormätaren A44 312-100.

Eze System har levererat ett mätuppsamlingssystem som samlar mätdata från alla mätpunkter och energityper. Via ett online-gränssnitt läser man sedan av all energidata på ett ställe – oavsett om det rör sig om tillverkningen hos en solcell uppe på taket eller förbrukningen hos en laddstolpe ute på uppfarten.

Nollenergihus är hus ska tillverka lika många kilowattimmar som det förbrukar på årsbasis. El utanför huset och hushållsel räknas inte mot kriterierna för vad som utgör ett nollenergihus. Men uppvärmning av huset och varmvatten ingår.

Nära- nollenergihus
Den kravnivå som ska gälla all nyproduktion till årsskiftet 2020/21. Byggnader som används av offentliga myndigheter ska uppnå dessa krav1 januari 2019.

Boverket fick i juni 2015 av regeringen i uppdrag att i samråd med Energimyndigheten ta fram förslag på hur krav på nära-nollenergibyggnader ska genomföras i Sverige.

Som en del i införandet av nära-nollenergibyggnader i Sverige ser regeringen över de bestämmelser i plan- och byggförordningen som reglerar energihushållning i byggnader. De ändrade kraven ska införas i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 9 Energihushållning, 

Ändringarna i plan- och byggförordningen måste ha beslutats av regeringen.Eftersom det arbetet har försenats kan inte Boverkets förslag skickas ut på remiss som planerat i februari månad 2016. Man hoppas dock kunna göra det under våren.