Nyheter

Nominerade till ROT-priset

Bergrumsgaraget, ett av de nominerade projekten. Foto: Gustav Kaiser.

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris uppmärksammar ombyggande i Stockholm.

I år tävlar fyra projekt om utmärkelsen. Alla är tydliga exempel på arbeten där byggherren har haft ambitionen att ge byggnaden en förlängd brukstid.

De nominerade bidragen till ROT-priset är alla tydliga exempel på arbeten där byggherren har haft ambitionen att ge byggnaden en förlängd brukstid. Tillsammans med byggentreprenörer och arkitekter har det också för en del av fastigheterna skapats ett nytt sammanhang genom de nya verksamheterna och de människor som dras till dessa.

Årets nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2016:

Portvaktshuset
Det kulturhistoriskt värdefulla Portvaktshuset från 1700-talet ligger på Södermalm, närmare bestämt på Barnängens gård. Här har en genomgripande renovering av såväl interiör som exteriör resulterat i moderna lägenheter och lokaler.

Byggherre/fastighetsägare: AB Stadsholmen
Byggentreprenör: RM-Bygg AB
Arkitekt: Hidemark & Stinzing Arkitekter AB
Adress: Tegelviksgatan 44, Södermalm

Råck 16
Råcksta har sedan 1950-talet varit det statliga elbolaget Vattenfalls huvudsäte. Nu lämnar företaget området som ska bli en ny stadsdel med arbetsnamnet ”Vällingby parkstad”. En av fastigheterna i denna framväxande stadsdel är Kvarteret Vattenfallet 2 som har konverterats från kontorslokaler till lägenheter.

Byggherre/fastighetsägare: Peab Bostad AB
Byggentreprenör: Peab Bostadsproduktion AB
Arkitekt: HMXW Arkitekter AB
Adress: Östersundsgatan, Vällingby/Råcksta

Bergrumsgaraget
Vin & Sprits gamla lager- och produktionslokaler i Årstadal har förvandlats till ett underjordiskt garage. Bergrumsgaraget kommer att rymma ett trettiotal parkeringsplatser för motorcyklar och drygt tusen för bilar. Dessutom har garaget bidragit med möjligheten till en utökad exploateringsgrad för Liljeholmskajen utan att ta mer mark i anspråk, vilket betyder att man har kunnat öka antalet bostäder i området med cirka 600.

Byggherre/fastighetsägare: JM AB
Byggentreprenör: JM AB
Arkitekt: Janark Arkitekter AB
Adress: Sjöviksvägen 22, Liljeholmskajen

Landsfogden
Efter drygt 60 år var stammarna i Landsfogden i dåligt skick, fasaden hade släppt på stora ytor, ventilationen behövde åtgärdas och energiförbrukningen sänkas. I renoveringen har stor vikt lagts vid en god kommunikation med de boende i huset, vilket har gett nöjda hyresgäster. Renoveringen har även resulterat i stora driftkostnadsbesparingar och en avsevärd prestandaförbättring från 220 kWh/kvm till 90 kWh/kvm.

Byggherre/fastighetsägare: Einar Mattsson Fastighets AB
Byggentreprenör: Einar Mattsson Byggnads AB
Arkitekt: Total Arkitektur & Urbanism
Adress: Rusthållarvägen 17-27, Bagarmossen

FAKTA

Juryn för årets ROT-pris består av Anna-Greta Leijon, ordförande; Jan Wejdmark, Newsec; Anders Larsson, Thetis AB och Jenny Kåhre, sandellsandberg arkitekter AB.

ROT-priset, som instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990, är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset ges till den beställare, arkitekt respektive byggentreprenör som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

Årets vinnare presenteras på ett frukostmöte fredagen den 27 maj i Kulturhuset.