Nyheter

Nordbygg flyttas fram – igen

Peter Söderberg, projetkchef för Nordbygg, måste återigen meddela att mässan flyttas fram på grund av pandemin. Foto: Susanne Bengtsson

Nordbygg har flyttats fram två gånger på grund av pandemin. Nu meddelar mässan att man återigen måste byta datum.
– På grund av det rådande läget i Sverige och omvärlden i dag finns inte förutsättningarna för ett genomförande av Nordbygg i april 2021, säger Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg. 

Nordbygg skulle äga rum den 20-23 april 2021, efter att ha flyttats fram flera gånger. Men nu meddelar arrangören att detta datum inte heller är realistiskt med tanke på de rådande omständigheterna i Europa.

Därför har Stockholmsmässan,  i samråd med branschen, fattat beslut att flytta nästa genomförande av Nordbygg till den 26–29 april 2022, det vill säga nästa ordinarie genomförandesäsong och år.   

– Vi hade aldrig kunnat ana att pandemin skulle dra ut på tiden så pass som den gjort. Nordbygg är vår största och mest internationellt präglade mässa och alla inblandade behöver därför extra lång förberedelsetid inför genomförandet. Det är därför viktigt att vi nu i god tid ger alla inblandade besked om förutsättningarna kring ett genomförande av mässan, säger Peter Söderberg.

Redan förra månaden säger Peter Söderberg att han började få signaler från utställare, både svenska och internationella, att de rådde en oro kring deltagandet och risk för att de inte kan medverka som planerat på grund av smittorisken som resulterat i restriktioner, resebegränsningar och koncern-beslut om att avstå.

– Den sammantagna nulägesbilden i Sverige och internationellt talar sitt tydliga språk. Alla liknande europeiska byggmässor har också ställt in under våren. Nu hoppas vi på ett säkert och framgångsrikt genomförande 2022 istället, säger Peter Söderberg.