Nyheter

Norge bygger världens högsta trähus

20 våningar högt — av trä. Den skyskrapan planeras i Kirkenes i Nordnorge. Det kommer att gå åt 4 000 kubikmeter limträ av gran eller furu till den totalt 10 000 kvadratmeter stora byggnaden som fått arbetsnamnet Barentshus.

– Trä är så starkt att konstruktionen kommer att stå pall för krafterna en så hög byggnad utsätts för, säger Rune Abrahamsen på den norska avdelningen av det svenska konsultföretaget Sweco. Han uttalar sig i den norska tidningen Teknisk Ukeblad.

Men trä är lätt, väger bara en femtedel av betongens vikt. Det, i kombination med höjden, gör huset känsligare för vind. De studier och beräkningar som hittills gjorts visar att det går att bygga bort vindkänsligheten. Om det blåser 29 meter i sekunden rör sig huset 97 millimeter högst upp, visar tester. Flera försök, bland annat i vindtunnel, kommer att genomföras innan man fattar det slutgiltiga beslutet att genomföra projektet.

Enligt Rune Abrahamsen blir huset något dyrare än en traditionell byggnad i stål och betong.

Det enda som inte byggs i trä, utan i betong, är schakten till trapphus och hiss. Och hela byggnaden kommer att kläs med fasader av glas.

Byggherre är ett konsortium där bland andra Reiulf Ramstad Arkitekter, Sweco och brandsäkerhetsexperter på Ramböll ingår. Skyskrapan kommer att få två system för att garantera brandsäkerheten, dels ett sprinklersystem som utlöses vid brand, dels en vattentank som den lokala räddningstjänsten kan koppla in sig på.

De bärande träbalkarna klarar två timmars brand utan att helt förlora sin bärförmåga.

Huset byggs av 25 bärande socklar, bjälklag på 400 gånger 500 millimeter, samt golv och tak av 180 millimeter tjockt massivträ. Husets styvhet förbättras med diagonala avstyvare som korsar varandra.

Sveriges högsta trähus är åtta våningar högt och ligger i Växjö.