Norge miljardsatsar <br></br> på förnybar energi

Norge miljardsatsar
<br></br> på förnybar energi
De kommande åtta åren ska den norska statens forskningsråd satsa en miljard norska kronor på förnybar energi. Pengarna går bland annat till solceller, havsbaserad vindkraft och nollemmissionshus.

Åtta forskningscenter ska få dela på pengarna som ska delas ut 2009-2016. Dessa kommer bland annat att fördjupa sig i havsbaserad vindkraft, solceller, energisnåla byggnader, bioenergi och koldioxidlagring.

— För att Norge ska bli världsledande på miljövänlig energi måste vi satsa framtida forskning och utveckling. De nya centren slår ihop landets kloka huvuden inom forskning, innovation och näringsliv, säger Terje Riis-Johansen, Norges olje- och energiminister, i ett pressmeddelande.

Efter en långdragen urvalsprocess där 17 förslag lämnades in har Forskningsrådet nu kommit fram till satsa på åtta av dessa. Ett av dem är The research Centre on Zero Emission Buildings, som ska ta fram energisnåla nollemissionshus. Norges teknisk-naturvetenskapliga fakultet, NTNU, blir huvudansvarig för satsningen. Skanska, Hydro Aluminium, Snöhetta och YIT Building Systems är några av företaget som ska ingå i samarbetet. Tekniska högskolan Chalmers i Göteborg kommer också involveras.

Relaterade artiklar

Miljardprojekt under skidbacke
”Ansökan borde stoppats redan i första instans”
Grönt erkännande för Wästbygg
Assemblin köper Finlands ledande systemleverantör