Nyheter

Norge väljer Breeam

Kampen mellan miljömärkena Breeam och Leed går vidare. Ledande norska byggföretag annonserar nu att de vill gå vidare med Breeam.

Valet av Breeam är resultatet av tio månaders arbete av Grön byggallianse och styrningsgruppen för Nordisk miljöklassificering. Grön byggallians, som är en sammanslutning av mer än 30 byggföretag, verksamma i Norge, anser att det finns flera orsaker till att man valt Breeam.

— Bland annat så har Breeam en tydligt europeisk förankring, säger Erik A. Hammer på Grön byggallianse.
I praktiken så innebär beslutet att Grön byggallianse nu ska vända sig till näringslivet och myndigheter för få sitt beslut förankrat.

— Efter det ska vi samla medlemmarna för att lägga upp en gemensam plan. I förlängningen är förhoppningen att vi ska kunna förankra ett beslut som kan gälla i hela Norden, säger Erik A. Hammer.

Ett av era medlemsföretag är Skanska som använder sig av Leed. Ska de sluta med det nu i Norge?

— Vi har sagt att till syvende och sist så måste det enskilda företaget få bestämma själv vilken miljömärkning de föredrar.

Breeam

Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Ungefär 11 000 byggnader har klassificerats enligt Breeam. Systemet är utvecklat i Storbritannien under början av 90-talet. Exempel på länder med Breeam klassning: Storbritannien, Spanien, Nederländerna, Turkiet.
Aspekter som till exempel utformning, energiförbrukning och avfallshantering graderas i ett poängsystem. Därefter får projektet ett betyg. Skalan sträcker sig från Passed till Outstanding.
Leed
Leadership in Energy and Environmental Design. Är ett amerikanskt miljöcertifieringssystem som utvecklats ur Breeam. Bedömer i grund och botten samma kriterier som Breeam.