Nyheter

Norra Djurgårdsstaden riktar sig till alla

En stadsdel med olika former, färger och höjder.35 byggherrar har involverats för att ge variation åt Norra Djurgårdsstaden. Men projektet har också fått kritik.

Stadens ambition är att få till ny bebyggelse som inte bara är miljövänlig utan också stadslik. – Vi ska bygga tätt med bostäder, butiker, kontor och restauranger, säger Jonas Claeson, planarkitekt på Stockholms stad. Norra Djurgårdsstaden delas in i fyra delar: Hjorthagen, Värtaham nen, Frihamnen och Loudden. Kommer de olika delarna att skilja sig åt? – Ja. Också inom etapperna blir det variationer med olika hushöjder, täthet och arkitektur. Att involvera många byggherrar gör det lättare. Finns det en målgrupp? – Vi riktar oss till alla. Det kommer att byggas lika många hyres- och bostadsrätter. Många av hyresrätterna blir studentboenden. Vi har tittat på behovet av skolor och äldrevård och har lärt oss av Hammarby Sjöstad där det byggdes för lite förskoleplatser. I flera bloggar och debattinlägg har dock projektet kritiserats. Här ska man tvingas sopsortera, äta rätt, cykla, motionera och umgås med grannar för att skapa sociala nätverk. Viljan att skapa ett mönsterboende för medborgare med en viss livsstil har gått för långt, anser kritikerna. Vad säger du om kritiken? – Vi vill skapa en plattform som gör det lätt för de boende att vara miljövänliga. Men vi kan inte tvinga någon.