Nyheter

Norrbotten satsar mest per invånare

I Kiruna har Trafikverket byggt om E10. Foto: Stefan Pounu, Trafikverket

Det är stora skillnader i statistiken över byggstartade anläggningsprojekt om man tittar på satsningarna per invånare och län. Allra mest satsas det i Norrbotten och minst i Blekinge. Det visar färsk statistik från Byggfakta.

Befolkningen i Norrbotten kan se sig som vinnare när det gäller satsningar på infrastruktur de tre senaste åren. Mellan september 2018 och augusti 2021 låg totalsumman för byggstarterna på 27034 kronor per innevånare. Det kan jämföras med exempelvis Kalmar län, som visserligen är mycket mindre till ytan men som i princip har lika stor folkmängd, där satsningarna låg på 5894 kronor per invånare under samma period.
Även Västerbotten hamnar i topp i sammanställningen som bygger på statistik från Byggfaktas databas. Motsvarande siffra för länet landar på 19441 kronor per invånare. Det är egentligen bara Hallands län som kan konkurrera med de båda Norrlandslänen med investeringar på 22515 kronor per invånare. 

Enligt Tor Borg, analyschef på Citymark analys, är det inget enskilt projekt som sticker ut i statistiken.

– Möjligen är det bygget av Northvolts nya fabrik, satsningarna på fossilfritt stål och flytten av Kiruna som avspeglar sig i statistiken. Där har vi också ett vägprojekt med ombyggnad av E10. Det är mer en allmän byggboom i Norrbotten och Västerbotten än en enskild faktor som ligger bakom att man toppar statistiken, säger Tor Borg, analyschef på Citymarkanalys.

Tittar man på totalsumman för byggstarterna för hela riket de senaste tre åren så har det inte skett några dramatiska förändringar. Det är en liten minskning på 4,2 procent det senaste året när man slår ihop hela landet. Det enskilt största projektet som byggstartats är dubbelspåret Ängelholm-Helsingborg. Bland större projekt är det annars mycket underhåll av vägar och järnvägar, i Stockholm är det många projekt kopplade till tunnelbanebygget. Västra Götalands län sticker ut i statistiken och har haft en stadig uppgång på 22 procent det senaste året.

– Det byggs väldigt mycket framför allt i Göteborg med Västlänken som ett viktigt projekt. Det märks i statistiken, fortsätter Tor Borg.

Inte heller på projekteringssidan är det några större förändringar för anläggningsprojekten det senaste året. För hela riket är det en ökning på 5,1 procent.

– Uppgången för projekteringarna beror främst på järnvägar. Vi ser också en nedgång för tunnlar och bergrum men i övrigt är det inga större förändringar, säger han.

Bland de mer spektakulära projekten, som än så länge mest är idéer, tidiga skisser eller grova planer, hittar vi bland annat höghastighetståg mellan Oslo och Köpenhamn, Österleden i Stockholm, en järnvägstunnel mellan Helsingborg-Helsingör och en tunnel mellan Skåne och Bornholm.

                        

Kolumn1 sep2018-aug2019 sep2019-aug20202 sep2020-aug2021 Totalt sep 2018-aug-2021 mn kr Befolkning 2020 Byggkostnad/Inv kr
Blekinge län 352 276 237 865 159 056 5 438
Dalarnas län 1006 1386 660 3 052 287 676 10 609
Gotlands län 119 206 32 357 60 124 5 938
Gävleborgs län 1293 1076 1203 3 572 287 502 12 424
Hallands län 5899 881 802 7 582 336 748 22 515
Jämtlands län 693 156 693 1 542 131 155 11 757
Jönköpings län 1605 729 1109 3 443 365 010 9 433
Kalmar län 272 734 444 1 450 246 010 5 894
Kronobergs län 1290 422 419 2 131 202 263 10 536
Norrbottens län 2168 2416 2164 6 748 249 614 27 034
Skåne län 3531 3759 6375 13 665 1 389 336 9 836
Stockholms län 10886 15582 7854 34 322 2 391 990 14 349
Södermanlands län 651 465 1069 2 185 299 401 7 298
Uppsala län 1014 1030 861 2 905 388 394 7 480
Värmlands län 1024 699 1010 2 733 282 885 9 661
Västerbottens län 2280 884 2147 5 311 273 192 19 441
Västernorrlands län 1381 712 987 3 080 244 554 12 594
Västmanlands län 666 1062 956 2 684 277 141 9 685
Västra Götalands län 7420 7916 9625 24 961 1 734 443 14 391
Örebro län 1045 1089 488 2 622 305 643 8 579
Östergötlands län 973 1403 1969 4 345 467 158 9 301
             
             
Riket 45 568 42 883 41 104 129 555 10 379 295 12 482

Kort om statistiken:


Statistiken för anläggningsprojekten visar uppskattade projektkostnader, exklusive eventuella markköp, för: broar, järnväg och spårväg, flygfält mm, hamnanläggning, markanläggning, rörledning, stängsel och plank, tunnel och bergrum, vattenleder och anläggningar, vägar, gator och torg.

Projektkostnaden måste vara minst 1 miljoner kronor eller större för att räknas i statistiken.  

Källa: Byggfakta