Nyheter

Notan för BT Kemi-sanering ökar

Skattebetalarnas nota för saneringen av BT Kemis gamla fabriksområde i Teckomatorp blir allt dyrare. Nu har det visat sig att platsen där själva fabriksbyggnaden låg är mer förorenad än förväntat.

Svalövs kommun håller på att sanera området där BT Kemi grävde ner tunnor med gift från sin bekämpningsmedelstillverkning. Den norra delen av området har grävts ur och nu ska Oden Anläggningsentreprenad anlägga ett parkområde där.

Men det södra området, där själva fabriken låg, har man just börjat ta tag i. Provsaneringen har börjat och de första analyserna visar att marken är mer förorenad än väntat. Dels finns gifterna djupare än väntat, ner till fem meters djup, dels är betsvämmorna i marken förorenade.

Betsvämmorna är en rest från tiden när det låg ett sockerbruk på platsen. Under BT Kemis tid användes svämmorna för avloppsbehandlingen.

Lars Bevmo, projektledare för efterbehandlingen, gissar att saneringen av det södra området kommer att kosta cirka 50 miljoner kronor.
— Men vi vet inte än. Vi måste utvärdera våra tester först, säger Lars Bevmo.

Saneringen av det norra området har kantats av problem. Naturvårdsverket har nyligen beviljat mer pengar till arbetet, bland annat för att föroreningarna visade sig vara mer spridda än beräknat.

Därmed landar den förväntade kostnaden för saneringen på cirka 185 miljoner kronor. Men då är inte det södra området inräknat.

Vad tycker du om att skattebetalarnas nota växer samtidigt som ingen från BT Kemi har straffats för miljöbrottet?
— Det kan man ju undra varför det blev så. Det var väl lite den tidens slit och släng. Men det är ingen rolig sak. Men vi här i Teckomatorp tycker att det är skönt att vi nu har fått rent på norra området, säger Lars Bevmo.

Hans förhoppning är fortfarande att saneringen av hela området kan vara färdig under 2010.