Nyheter

Notan som ingen vill ta

Mer än hälften av miljonprogrammets bostäder från 60-talet måste renoveras. Och notan är gigantisk — 270 miljarder kronor eller en halv miljon per lägenhet. Ännu dyrare blir det om energimålen ska uppnås.

Det är tidningen Dagens Samhälle som sammanställt renoveringsbehovet i det så kallade miljonprogrammet — bostäderna som byggdes i en rasande takt mellan 1961 och 1975.

Totalt byggdes mer än en miljon bostäder, varav 877 709 i flerbostadshus runt om i Sverige.
I Stockholm finns drygt 200 000 lägenheter från miljonprogrammet, varav 136 000 måste renoveras för att inte förfalla ytterligare.

I övriga städer och kommuner i Svealand finns 166 700 lägenheter varav 111 000 med renoveringsbehov.

I Göteborg med närförorter finns 93 800 lägenheter varav 63 000 kräver renovering.

I Malmö med närförorter finns 66 800 lägenheter varav 45 000 behöver rustas.

I övriga städer och kommuner i Götaland finns 234 570 lägenheter från miljonprogrammet vara 156 000 behöver rustas.

I Norrlandslänen finns 111 717 lägenheter från rekordåren varav
Beräkningar visar att åtminstone 600 000 lägenheter från rekordåren ännu inte har renoverats.
Stammarna måste bytas, badrummen och köken göras om och fasaderna renoveras.

Det är akut och det är dyrt. Enbart den nödvändigaste renoveringen skulle kosta 270 miljarder kronor.

Men om man ska renovera till nystandard och energieffektivisering i linje med EU-målen blir det dubbelt så dyrt — 542 miljarder kronor.

Så här mycket kostar renoveringen av en 40 år gammal trerumslägenhet

Stambyten: 200 000 kronor
Badrum: 50 000 kronor
Kök: 50 000 kronor
Fönster: 34 000 kronor
Fasad: 65 000 kronor
Ventilation: 4 000 kronor
Hiss: 55 000 kronor
Tilläggsisolering: 4 000 kronor
Totalt per lägenhet: 462 000 kronor