Nyheter

Nu är rassäsongen här

Även den här vintern har flera tak rasat in. Boverket uppmanar till kontroll av äldre byggnader och noggrannhet vid nybyggnad.

Lokala medier har rapporterat om flera takras i södra Sverige under december och januari. Det är framför allt djurstallar som har kollapsat, men även en Systembolagslokal och ett parkeringshus. Inga människor har skadats i rasen.

På Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, uppskattar man den här vinterns takras till mellan fem och tio stycken. Förra vinterns lista är däremot uppe i 200 ras.

Carl-Johan Johansson, enhetschef på SP, tror att uppmärksamheten kring förra vinterns ras leder till att färre byggnader kommer att rasa den här vintern.

— Förra året togs man med överraskning, men nu har det varit så mycket väsen, man är ute och skottar för allt vad tygeln håller. Sannolikheten för ras i zonen från västkusten upp mot Stockholm är ganska liten. För det första har det inte kommit så mycket snö som förra vintern och de svaga konstruktionerna har försvunnit, säger han.

Boverket uppmanar på sin hemsida till kontroll av bärförmågan på äldre byggnader med stora låglutande tak, till exempel hallar och en del ekonomibyggnader. Boverket menar också att man måste vara särskilt noga med kontroll av dimensionering och utförande vid nybyggnad.

SP ger liknande råd och uppmanar till kontroll av byggnader där det regelbundet vistas många människor och där takkonstruktionens spännvidd överstiger tio meter. Både beräkningar och utförande ska kontrolleras och vid behov ska taket förstärkas. I avvaktan på att åtgärderna har utförts ger SP rådet att skotta taken när snölasten har nått till hälften av normen.

Boverket har lämnat en delrapport om förra vinterns takras till regeringen. Det mesta tyder på att rasen orsakades av slarv och okunskap. Man har bland annat funnit brister i dimensioneringskontroll vid projektering, brister i utförandekontroll vid uppförande, och brister i underhåll vid förvaltning av byggnader.

Utmärkande för taken som rasade förra vintern är att de är flacka, med slanka takkonstruktioner med en spännvidd på över tio meter. Cirka 70 procent av byggnaderna har uppförts under 1980-talet och senare. En mycket stor andel av rasen har skett i lantbruksbyggnader.

— När det gäller jordbruket är det jättelätt att svara på varför byggnaderna har rasat. Plan- och bygglagen gäller för jordbruket men de behöver inte söka bygglov. Bonden bygger efter eget huvud, säger Carl-Johan Johansson.

SP fortsätter att sammanställa information om takrasen för att se vilka gemensamma nämnare som kan finnas. Carl-Johan Johansson tror att den kan vara färdig till våren.

— Vi tittar på svagheter i konstruktionerna, försöker reda ut vad entreprenadformen har haft för betydelse, och tittar på hela tillsynsbiten med byggnadsnämnd och kvalitetsansvarig, säger Carl-Johan.

Takras vintern 2010/2011:

Den 23 december rasade ett tak över tusentals kycklingar i ett stall i Södra Mellby.

Den 23 december rasade ett tak över ett hundratal kor i en ladugård i Sjöbo.

Den 25 december rasade halva taket på ett djurstall i Mörbylånga på Öland. Tusentals kycklingar dog.

Den 31 december rasade ett tak till ett grisstal i Onslunda utanför Tomelilla.

Den 6 januari rasade taket på ett parkeringshus i Lund.

Den 9 januari rasade delar av taket till Systembolagets lagerlokal i Tidaholm.