Nyheter

Nu blir hon landets största byggherre

Här är Sveriges mäktigaste byggherre. Som kommer att ställa krav på branschen. – Trafikverket ska bli en aktiv marknadsutvecklare, säger Lotta Brändström, nyutnämnd chef för verksamhetsområdet stora projekt.

Trafikverkets verksamhet kommer att vara igång 1 april under ledning av generaldirektören Gunnar Malm. Det är en sammanslagning av Banverket och Vägverket och blir därför en gigant som upphandlare av infrastrukturprojekt.

Trafikverket står för ungefär 30 procent av marknaden med upphandlingar för över 30 miljarder kronor om året.

Gunnar Malm har tillsatt nyckelpositionerna. Lotta Brändström, tidigare Banverket, blir chef för verksamhetsområdet Stora projekt, med ansvar för de största och mest komplexa järnvägs- och vägprojekten, vilket rör sig om ungefär 15 stycken.

Stefan Engdahl, tidigare Vägverket blir chef för investeringsverksamheten med projekt på upp till fyra miljarder kronor, vilket i dagsläget handlar om ungefär 2?500 projekt.

– Vi ska få ut mer väg och järnväg för pengarna. Det blir vårt mantra, säger Stefan Engdahl.

– Ett annat viktigt mål blir att kunna göra säkrare kalkyler, säger Lotta Brändström.

Att jobba med upphandlingsformerna blir centralt för att lyckas. De stora entreprenörerna ropar ofta efter totalentreprenader. Och de kommer att bli bönhörda.

– Rena utförandeentreprenader har begränsat innovationskraften hos entreprenörerna och därför kommer vi att handla upp totalentreprenader med funktionsåtagande. Det kommer att bli ett tiotal under året, säger Stefan Engdahl.

Men han poängterar att det är viktigt att även ha andra entreprenadformer, och att dela upp jobb i mindre entreprenader för att även mindre bolag ska kunna vara med och konkurrera.

– Branschen kommer att möta ett diversifierat verk med många strängar på sin lyra.

I upphandlingen av konsulttjänster är en omsvängning att vänta.

– I dag upphandlas de flesta konsulter per timme. Vilka möjligheter finns då att komma med smarta lösningar? frågar sig Stefan Engdahl.

Trafikverkets nya verksamhetsområdesschefer pekar ut fyra områden att arbeta med för att öka effektiviteten i anläggningsbranschen: affärsformer, standardisering och industrialisering, projektstyrning och utveckling av tekniska krav som ska präglas av ett mer affärsmässigt tänk.

– Det kommer att finnas stora möjligheter för entreprenörerna. Inte för alla, utan för dem som vill utvecklas, är kompetenta och vill leverera mer nytta för pengarna, säger Lotta Brändström.