Nyheter

Nu byggs det mer

Orderingången ökar, anbudspriserna stiger och nu börjar byggföretagen anställa igen. Byggbolag och prognosmakare är överens — äntligen har det vänt i byggindustrin.

Byggkoncernen JM gjorde sig av med 30 procent av sin personal under den värsta krisen. Antalet anställda sjönk från 2 500 till dagens 1 900.

Sedan årsskiftet har man börjat nyanställa igen.

— Helt klart har det vänt när det gäller bostadsbyggandet, säger Zdravko Markovski, chef för enheterna JM Bostad Stockholm och JM Entreprenad.

Framöver befarar han att den tidigare övertaligheten kan vändas till sin motsats — att det blir svårt att få tag på folk.

— Vi räknar med problem när det gäller att hitta platschefer och olika arbetsledare. Det beror inte bara på uppgången, utan också på att många står inför sin pension, säger han.

Ett annat företag som Byggvärlden har talat med är SQ Bygg i Solna. Ett litet företag med 40 anställda, verksamt i Stockholmsområdet. Där är man redan i gång och anställer. Sedan i höstas har man rekryterat cirka 15 personer.

— Jag bävar lite för de närmaste åren när nya nationalarenan, Karolinska och andra jätteprojekt drar igång. Hur ska vi få tag på bra medarbetare? frågar sig Robert Hellgren, en av delägarna till SQ Bygg.

Enligt den senaste Småföretagarbarometern planerar en fjärdedel av de svenska byggföretagen att nyanställa under det närmaste året. En lika stor andel betraktar möjligheterna att få tag på rätt personal som sitt stora problem framöver.

I städer som Gävle och Örebro tror företagen som Byggvärlden kontaktat att de har goda chanser att få tag på vanliga hantverkare, men får svårt att hitta platschefer och projektledare. Robert Hellgren ser räddningen för Stockholm.

— Jag tror vi måste få in byggfolk från hela landet till Stockholm. Det handlar ju om flera tusen nya jobb till de stora projekten, säger han.