Nyheter

Nu går sista tomten i Hyllies centrumkärna

Tomten angränsar mot tågspåren närmast kontorshuset Klipporna i söder och mot köpcentret Emporia i norr.

Den 26 januari bjuder Malmö stad in till en markanvisningstävling för en attraktiv tomt intill Hyllie stationstorg. Det är den sista pusselbiten i centrumområdets kärna i Hyllie. Vinnaren utses i slutet av september 2017.

Tävlingstomten som har fastighetsbeteckningen Härbärget 1 och del av Hyllie 4:2 omfattar cirka 12 000 kvadratmeter och är belägen vid hörnet av Hyllie boulevard och Hyllie stationsväg, där den angränsar mot tågspåren närmast kontorshuset Klipporna i söder och mot köpcentret Emporia i norr. 

Tävlingsbidragen förväntas visa på en långsiktig hållbarhet genom att manifestera ett kosmopolitiskt Öresund, gestalta innovativa och gröna lösningar samt stärka stadslivet i Hyllie centrum. Byggnader och platser som föreslås inom ramen för tävlingen ska dessutom berika stadsmiljön, visuellt och upplevelsemässigt. Deltagare i tävlingen kommer även att få åta sig att arbeta med social hållbarhet under byggprocessen.

– Syftet med markanvisningstävlingen är att den ska resultera i ett förslag, som genom form och funktion på bästa sätt bidrar till visionen om Hyllie – att både stärka befintliga och tillföra nya värden till platsen, säger Håkan Thulin, exploateringschef i Malmö stad och juryordförande i tävlingen.

Kort om tävlingens upplägg
Tävlingen kommer att delas upp i två steg. 
Steg 1 är en öppen intresseanmälan. Av inkomna intresseanmälningar kommer en jury att välja ut 3-5 förslag som går vidare till steg 2. En vinnare kommer att utses och med denna kommer ett markanvisningsavtal att upprättas med Malmö stad.

Tävlingen startar den 26 januari 2017. 
Tävlingsprogrammet aviseras samma datum via ett pressmeddelande 
och publiceras samtidigt på www.malmo.se/hyllie  
Steg 1 avslutas den 22 februari. 
Vinnaren utses i slutet av september.

Jenny Marcuson Fors