Nu har byggandet av Norrbotniabanan startat

Nu har byggandet av Norrbotniabanan startat
Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och statsminister Stefan Foto: Trafikverket

Under veckan togs det första spadtaget för den inledande sträckan av Norrbotniabanan, Umeå och Dåva.
Deltog gjorde bland annat statsminister Stefan Löfven, infrastrukturminister Tomas Eneroth och  Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Inför över 90 gäster från kommuner, regioner, organisationer och näringsliv i Västerbotten och Norrbotten togs det första spadtaget. Stefan Löfven och Lena Erixon tog tillsammans ett symboliskt spadtag i Ersmark strax norr om Umeå med hjälp av var sin grävmaskin.

– Nu tar vi ett första spadtag för att bygga en järnväg för framtiden! Det ska bli möjligt att åka raka spåret mellan norrlandskustens städer. Norrbotniabanan blir en modern järnväg, som kan klara av högre hastigheter och tyngre laster än vad Stambanan gör, sade Lena Erixon, generaldirektör, Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Norrbotniabanan är en ny 27 mil kustnära järnväg mellan Luleå-Umeå. Med Norrbotniabanan skapar vi genomgående pendlings- och regionaltågstrafik inom regionen och förbättrar för godstrafiken med effektivare och billigare transporter. Kapaciteten för tågtrafiken ökar och sårbarheten i dagens järnvägssystem minskar.

I den nationella transportplanen för 2018-2029 anslår regeringen pengar till bygget av Norrbotniabanan, sträckan Umeå-Skellefteå.

Fakta: Tilldelade upphandlingar i Norrbotniabanan

VR Infrapro är kontrakterade för sträckan Dåva-Gryssjön för delprojekt Umeå.

WSP kontrakterades som projekterande konsult i februari 2017 för delprojekt Robertsfors, sträckan Gryssjön-Ytterbyn, cirka 52 km uppdelat i två järnvägsplaner.

Kontraktet för projektering och framtagande av järnvägsplan för delprojekt Skellefteå tilldelades ÅF i december 2016.

Tyréns arbetar sedan sommaren 2016 med projektering och framtagande av järnvägsplan för den första delsträckan Umeå-Dåva i delprojekt Umeå.


Källa: Trafikverket

Relaterade artiklar

Nytt regeringsinitiativ ska utestänga oseriösa aktörer
Byter namn till Veidekke Asfalt
”Infrastruktursatsningar lämpar sig inte för populism”
Regeringen ger Växjö kommun rätt mot länsstyrelsen