Nyheter

Nu har Nacka överklagat domen

Nacka kommun har lämnat in sin överklagan och ansökan om prövningstillstånd till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
I och med landstingets beslut att stödja Bergs gårds utveckling till bostadsområde stärks kommunens sak ytterligare. 

− Vi är lika tydliga i dag som tidigare. När vi nu bygger stad i Nacka måste bostäder vara viktigare än olja. Vi ser med tillförsikt fram emot överdomstolens förnyade prövning, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mats Gerdau menaratt bostadsbyggandet på Bergs gård har avgörande betydelse för kommunens åtagande gentemot staten och regionen att bygga 13 500 bostäder, vilket är en del av att avtalet att bygga tunnelbanan ut till Nacka.    

Genom ett enhälligt beslut den 8 juni klargjorde tillväxt- och regionplanenämnden inom Stockholms läns landsting att det är landstingets intention att Bergs oljehamn ska omvandlas till tät sammanhållen bebyggelse och ingå i den centrala regionkärnan.
Detta tydliggörs bland annat i regionens utvecklingsplan RUFS 2050 som planeras att klubbas igenom under 2018.  

− Landstingets beslut är ett viktigt steg mot att kunna börja bebygga Bergs gård. Det är ett starkt demokratiskt förankrat beslut och något vi i Nacka kommun arbetat strukturerat och målmedvetet på i över 15 år, säger Nackas stadsdirektör Lena Dahlstedt. 

Mark- och miljödomstolen menade i sin dom, som kom i slutet av maj, att Nacka kommun inte visat hur det är möjligt att få igenom en ny detaljplan för markens nya användning.
Kommunen utvecklar nu tydligt i sin överklagan att man både kan och kommer att bygga bostäder vid Bergs gård så snart processen med Circle K är klar. Allt som i dagsläget går att förbereda är gjort och några andra direkta hinder för att bygga finns inte.

− Det råder inga tvivel om att Bergs gård kommer att bebyggas med bostäder så snart vi får tillgång till fastigheten. Att vi skulle tvingas vänta tills 2059 med byggandet är en absurd tanke och som vi sagt tidigare: Tunnelbanan kan inte sluta i en oljehamn, fortsätter Lena Dahlstedt.