Nyheter

Nu inleds monteringen av Slussenbron

3400 ton tung bro ska skjutas på plats mellan Slussen och Gamla stan. Foto: Susanne Bengtsson

Nu inleds monteringen av Slussens nya bro då den 3400 ton tunga bron under helgen ska skjutas på plats och monteras på sina stöd.
För brokonstruktören Tomas Bergström, uppdragsledare och brokonstruktör på Ramboll i Luleå, blir detta ett sanningens ögonblick.
– Monteringen blir ett spännande moment. Det är nu vi ser om bron tillverkats så nära teorin som möjligt, säger han.

Den nya bron kommer under helgen att skjutas på plats, på de specialtillverkade pontonerna, och monteras på sina stöd mellan Slussen och Gamla stan. Den 3400 ton tunga bron kommer att vridas över Stadsgårdsleden, som stängts av för trafik. Alla lyktstolpar och byggstaket inom området har också tagits bort innan bron skjuts på plats.

Entreprenören Skanska sköter arbetet. En annan viktig aktör i inledningsarbetet har varit brokonstruktören. På Rambolls broavdelning i Luleå är man är specialiserad på stål- och samverkansbroar. Avdelningen har ansvarat för konstruktionen av Slussens nya bro och försett Skanska med ritningar som tillverkarna i Kina använt.  Arbetet med att ta fram en ny bro till Slussen har varit ett teamwork mellan arkitekter, beställare, entreprenör och konstruktör.

– Vår uppgift har varit att utifrån arkitekternas formgivning konstruera en bro som ska klara gällande normer och övriga krav som beställaren ställt, men också göra det möjligt för ståltillverkaren att producera bron. Det handlar mycket om att produktionsanpassa detaljer, säger Tomas Bergström på Rambolls broavdelning i Luleå.

Att bron är väldigt tunn, och uppför sig lite som en gigantisk ostskiva i norra änden, har varit en utmaning ur konstruktionssynpunkt.

– Det är smalt och ont om utrymme inne i bron, men trots det är det mängder av saker som ska rymmas där som installationer, kanalisation för vatten och el samt avstyvningar. Det blir ett pusslande för att få plats med alla bitar.

En annan ovanlig lösning är att mittkörfältet skär ner genom bron.

– Formen är unik. Lådkonstruktioner har vi gjort tidigare, men de brukar vara längre och smalare. Vi har aldrig gjort en så bred bro förut. Att man kör genom bron i mitten är också ovanligt.

Formgivningen, konstruktionen och transporten har varit utmaningar i sig. Men nu börjar nästa prövning – själva monteringen.

– Monteringen blir ett spännande moment. Det är nu vi ser om bron tillverkats så nära teorin som möjligt. Man kan alltid bjudas på överraskningar, konstaterar Tomas Bergström, som själv inte sett den färdiga bron ännu.

Konstruktörerna har under sitt arbete bland annat tagit hänsyn till att bron har tillverkats i ett annat klimat, att den ter sig annorlunda när den ligger på pontoner under transporten och att den förändras när 2200 ton beläggning i form av asfalt, sättsand och granit kommer på.

– Det är väldigt mycket beräkningar och formler. Vi har varit en beräknare på varje ritare, säger Tomas Bergström.

Varför har bron tillverkats och transporterats i ett helt stycke och inte i delar?

– Hade den kommit i delar hade den stulit både tid och plats på arbetsplatsen, som består av 25 olika entreprenader. Det blir också bättre resultat om man tillverkar bron i kontrollerad miljö på verkstad. Hade projektet valt betong som material hade de tappat säkert ett år på grund av att bron då hade behövt byggas på plats.