Nyheter

Nu invigs Sveriges största plusenergihus

I morgon invigs Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Foto: Region Skåne

I morgon, 1 september, invigs Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg.
Det blir Sveriges största passiv- och plusenergihus, det första inom den svenska välfärden.

RPC har 51 vårdplatser och ersätter rättspsykiatrins gamla lokaler i Sege park i Malmö.
Byggnaden i sig är unik då den är Sveriges största plusenergihus, ett hus som producerar mer energi än det förbrukar.

Under invigningen medverkar bland andra Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, Yvonne Augustin (S), ordförande sjukvårdsnämnd Sund, Alf Jönsson, regiondirektör och Robert Rydbeck, verksamhetschefen för rättspsykiatrin, men också representanter från bygg- och arkitektfirmorna.

Fakta:  RPC

Budget är omkring 490 miljoner kronor för byggnaden + 25 miljoner kronor för utrustning.

Den effektiva energianvändningen och den förnybara energin, som täcker mer än hela energibehovet för driften av fastigheten, ger tillsammans en besparing på cirka 1,3 miljoner kronor varje år.

Byggnaden omfattar 12 700 kvadratmeter och tomten 47 000 kvadratmeter.
RPC kommer att bestå av tre flyglar i två våningar samlade runt en gemensam innergård.  

Här finns plats för fyra vårdavdelningar, en stor rastgård, atriumgårdar, en förvaltningsrätt, rehab och arbetsterapi.
Inom centret kommer även utbildning och forskning att bedrivas i samarbete med olika lärosäten.

Stod klart i juni 2016 och i oktober flyttar patienterna in.

Här vårdas patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård och häktade patienter. 

Källa: Region Skåne