Nyheter

Nu kan italienska entreprenören börja bygga Skurubron

Den nya bron byggs söder om den befintliga. Bild: DISSING+WEITLING architecture

Tilldelningen drog ut på tiden på grund av ett överklagande, men nu har italienska Itinera SpA signerat sitt första svenska kontrakt och det är med Trafikverket.
Uppdraget är att bygga den nya Skurubron i Nacka, samt ombyggnaderna av två trafikplatser. 
Kontraktssumman är värd cirka 800 miljoner kronor.Italienska Itinera SpA har nu signerat sitt första svenska kontrakt och det är med Trafikverket.

I mitten av januari undertecknades kontraktet mellan Trafikverket och Itinera S.p.A. för byggandet av den nya Skurubron samt ombyggnaderna av trafikplatserna Skuru och Björknäs. Kontraktssumman är värd cirka 800 miljoner kronor.

– Det är glädjande att vi nu tecknat kontrakt för att bygga den nya bron och bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs efter lång väntan. Bygget kommer att starta i höst och ta tre år. Därefter påbörjas renoveringen och ombyggnaden av den gamla bron vilket kommer att ta cirka två år, säger Åse Wallin, projektledare på Trafikverket.

Den nya bron över Skurusundet, som byggs söder om den befintliga, behövs för att skapa en säkrare förbindelse med bättre framkomlighet.

Nya Skurubron får tre körfält i vardera riktningen varav ett kommer att användas som kollektivkörfält, vilket ökar framkomligheten och förbättrar trafiksäkerheten.
Den blir 317 meter lång och 31 meter bred.

När den nya Skurubron är klar och öppen för trafik påbörjas renoveringen och ombyggnaden av den befintliga bron, som byggs om till gång- och cykelväg samt lokalväg. Hela projektet beräknas vara färdigställt 2024. Projektet är alltså indelat i två entreprenader, varav den första kan starta till hösten.

Byggstarten var från planerad till hösten 2018, men försenades på grund av ett överklagande.

Det var i juni 2018 som Trafikverket gav uppdraget till Itinera S.p.A.
Tilldelningen överklagades sedan av den spanska entreprenören Obrascon Huarte Lain, S.A. som själva lämnat anbud på uppdraget. De menade i sin ansökan om överprövning att de uppfyller samtliga ställda krav och ville därför att utvärderingen skulle göras om.

Förvaltningsrätten avslog Obrascon Huarte Lain, S.A. ansökan om överprövning i november, men de överklagade till kammarrätten. Kammarrätten beslutade att inte ge prövningstillstånd.