Nyheter

Nu sänks första tunneldelen

Nu pågår arbetet med att sänka Marieholmstunnelns första del i Göta älv Foto: Kasper Dudzik

Marieholmstunnelns första tunneldel sjösattes i april 2017 och nu pågår arbetet med att sänka ner delen till dess slutliga läge, under botten av Göta älv. 
Det är en milstolpe för projektet 
 och arbetet kräver vajersystem, bogserbåtar och dykare för att säkerhetsställa att tunneldelen hamnar i rätt position på botten.

Marieholmstunneln, som är klar 2020, kommer att minska sårbarheten i Göteborgs trafiksystem och avlasta trafiken genom Tingstadstunneln. 

Mellan den 2 och 9 december sänks den första tunneldelen ner i den muddrade rännan under botten av Göta älv. Det är en speciell och komplicerad process som kräver stor noggrannhet och särskild kompetens. Arbetet involverar ett stort antal internationella experter på komplicerade tunnelbyggen.

– Sänkningen av tunnelelementet är en milstolpe i bygget av Marieholmstunneln. Själva sänkningen är inte bara ett spektakulärt och komplicerat moment, utan också något unikt eftersom det bara färdigställs ett liknande sänktunnelprojekt om året i hela världen, säger Stein Kleiven, projektchef för Marieholmsförbindelsen, i ett pressmeddelande. 

Under nedsänkningen används ett vajersystem, bogserbåtar och dykare för att säkerhetsställa att tunneldelen hamnar i rätt position på botten. Under sänkningsprocessen är dykarnas uppgift att kontrollera tunneldelen under ytan. Det handlar främst om att bevaka så att inga skador uppstår på tunneldelen eller på gummipackningen mellan tunneldelarna.

– Hela sänkningsprocessen med bogsering från parkeringsläget, positionering och sänkning av tunneldelen kommer att ta ungefär två dygn. Sedan genomförs de sista arbetena under vatten de resterande fem dygnen. När tunneldelen ligger på plats i botten påbörjas planering och muddring inför sänkning av den andra tunneldelen, säger Johan Andrén, projektledare för Marieholmstunneln.

Sjösättningen och nedsänkning av den andra tunneldelen planeras att genomföras i månadsskiftet januari/ februari 2018.

Fakta: 

Marieholmstunneln byggs som en så kallad sänktunnel – där tunneln byggs i tre delar och sammanfogas under vattnet. 

En tunneldel väger 25 000 ton och är cirka 100 meter lång, 30 meter bred och omkring 10 meter hög. 

Bygget av Marieholmstunneln är världsunikt eftersom det färdigställs endast ett liknande sänktunnelprojekt om året i hela världen.