Nyheter

Nu ska 70-talsvillan <br></br> bli energisnål

Villa Kanndalen på Öckerö är en traditionell 70-talsvilla som har byggts om till ett lågenergihus. Västra Götalandsregionen hoppas att huset ska inspirera till fler energirenoveringar av småhus.

Den 26 maj öppnas Villa Kanndalen på Öckerö utanför Göteborg för allmänheten. Här ska alla som vill kunna se hur en smart energirenovering av en villa byggd på 70-talet kan se ut.

Villa Kanndalen ingår i Västra Götalands demopark för energieffektivt byggande och är tänkt att vara ett visnings- och inspirationsobjekt för branschen och allmänheten. Den ingår även i det EU-finansierade samarbetsprojektet Build with Care.

De företag som ingår i renoveringsprojektet är Energieffektiva Hus, Isover, Elitfönster, Effekta, Maxit, Rec Indovent och Anderson & Hultmark.

— Vi hoppas att fler företag inom byggbranschen kan erbjuda liknande energieffektiva renoveringspaket för villaägare, säger Ny Dinau på Västra Götalandsregionen.

Ola Henriksson, vd på Energieffektiva Hus som leder ombyggnaden, uppskattar att värmeläckaget har minskat med 75 procent. Detta har åstadkommits genom att välja lågenergistandard på fönster och isolering vilket kostar omkring 220 000 kronor.

— Det är lätt att diskussionen mest handlar om flerbostadshus inom miljonprogrammet, men det byggdes även många småhus som behöver energirenoveras, säger Jonas Norrman på konsultföretaget IMCG som fungerat som rådgivare under projektet.

Det finns i dag omkring 500 000 villor i Sverige byggda under 1970-talet, varav många av den kunde vara betydligt mer energieffektiva. Jonas Norrman menar dock att det är viktigt att de arkitekter som ursprungligen var med och ritade husen involveras i renoveringsarbetet.

— Det är viktigt att renoveringen inte innebär förändringar som inte passar ihop med husets arkitektur, säger Jonas Norrman.

Han menar att tidigare förekom det renoveringar där energisnåla lösningar sattes in utan tanke på helheten. Resultaten blev ett energieffektivare hus, men kanske inte så snyggt.