Nyheter

Nu ska Gasklockan rivas

Gasklockan i Göteborg ska rivas. Foto: Lo Birgersson.

I månadsskiftet augusti/september 2016 påbörjas demonteringen av Gasklockan i Gullbergsvass, Göteborg, ett arbete som blivit försenat av bland annat pilgrimsfalkar och överklaganden.

Turerna om Gasklockan i Göteborg, som togs ur drift 1993, har varit flera, och nedmonteringen har dragit ut på tiden.Redan 1999 lämnade Göteborg Energi in en ansökan om rivning.

– Först handlade det om en politisk process, sedan visade det sig att häckande pilgrimsfalkar höll till i Gasklockan och vi var tvungna att invänta dispens från Länsstyrelsen. Upphandlingen av rivningsentreprenör blev också överklagad så vi fick göra om upphandlingen, berättar Cecilia Erdalen, pressansvarig på Göteborg Energi.

Efter genomförd upphandling har uppdraget att demontera Gasklockan gått till entreprenören Demcom Demolition AB som sedan juni 2016 är en del av Delete. Delete Group, som har sitt säte i Finland, är ledande aktör i Norden på rivningsarbeten.

– Vi har i upphandlingen lagt stor vikt vid att Gasklockan ska demonteras på ett metodiskt och säkert sätt och vi känner oss trygga i valet av entreprenör, säger Peter Trygg, ansvarig för projektet på Göteborg Energi, i ett pressmeddelande.

Arbetet med demonteringen pågår under hösten och väntas vara avslutat till årsskiftet 2016/2017.

Göteborg Energi kommer att upplåta marken till stadens behov. Platsen kommer till en början användas som uppställningsplats för bussar.

– Göteborg växer så det knakar och behovet av markyta är stort, till exempel för uppställning av bussar och som etableringsplats för genomförandet av Västsvenska paketet, säger Peter Trygg.