Nyheter

Nu ska Stockholms första skidtunnel byggas, Sthlm SkiCenter i Botkyrka

Nu har Botkyrkas kommunstyrelse beslutat att genomföra en förhandlingsupphandling i syfte att förverkliga en skidtunnel vid Lida friluftsgård. Skidtunneln, som blir minst 2 kilometer lång, blir Stockholms första och kommer med sin närhet till staden kunna nyttjas av närmare tre miljoner människor. Satsningen kallas Sthlm SkiCenter och den planeras stå klar hösten 2014.

–    Sthlm SkiCenter tillsammans med Familjeparken, Subtopia Hangaren och den kommande Hemmamässan förstärker Botkyrka varumärke som upplevelsekommun och besöksdestination. Tunnelns strategiska läge med närheten till Stockholm city och städerna runt Stockholm gör att det kommer att locka många besökare, däribland turister, säger kommunstyrelsens vice ordförande Jens Sjöström.

Viktiga samarbetspartners

Sthlm SkiCenter har redan knutit till sig en rad viktiga samarbetspartners som på olika sätt bidrar positivt till skidtunnelns utveckling. Bland annat Svenska Skidförbundet står bakom satsningen eftersom den bidrar till att utveckla, tillgängliggöra och öka intresset för längdskidåkning. Dessutom finns förutsättningar för att tunneln att både bli ett officiellt Vasaloppscenter med seedningslopp såväl som skidgymnasium med riksintag

Fakta om Sthlm SkiCenter

  • Stora fönster i tunneln ger möjlighet till utsikt och gör den öppen för insyn

  • Tunneln blir minst 2 km lång

  • Tunneln kommer att energiförsörjas med vindkraft och överskottsvärmen kommer användas att värma friluftsgården i övrigt.

  • I tunneln finns ett större område för start och mål, varvningsmöjligheter, vinterlek för barn, läktare, butik, uthyrning- och vallningsmöjligheter samt wc

  • Tunneln ska vara öppningsbar på minst två ställen för anslutning till skidspår utomhus

  • Tunneln kommer att vara högteknologisk och bland annat ha system för tidtagning, ljud för musik och speaker, videoövervakning och storbilds-TV

  • Tunneln ligger cirka 25 minuter från Stockholm city

Det slutgiltiga beslutet om förhandlingsupphandling fattas den 14 juni 2012 i Botkyrkas kommunfullmäktige. Byggstart beräknas ske innan sommaren 2013 och den beräknas öppna hösten 2014.