Nyheter

Nu startar bygget av Lyra

Ny inleds bygget av Lyra i Örebro. Bild: Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur

Nu startar bygget av Örebros nya vattenreservoar Lyra, som ska ersätta den befintliga reservoaren Svampen. Uppdraget att bygga Lyra har gått till NCC Sverige AB. 

I oktober 2019 blev upphandlingen av Örebro kommuns nya vattenreservoar Lyra klar. Uppdraget gick till NCC Sverige AB.

Men upphandlingen försenades på grund av bristfälligt förfrågningsunderlag. I början av 2019 avbröt kommunen den upphandling som påbörjats under 2018. Orsaken var att kommunen under upphandlingens anbudsperiod fick in en del frågor från möjliga anbudsgivare som gjorde att de förstod att upphandlingsdokumenten inte var tillräckligt tydliga.

Upphandlingen övergick till ett förhandlat förfarande, och tillsammans har NCC och Örebro kommun under processens gång lyckats få ner priset med cirka 10 procent. NCC:s kontrakt är värt cirka 150 miljoner kronor.

– Under den förhandlade upphandlingen har vi gemensamt tittat på möjligheterna att reducera kostnaden. Vi på NCC ser att det finns en potential även i andra projekt om man jobbar tillsammans, exempelvis i så kallad partnering, säger Henrik Enell, regionchef Civil Middle, NCC.

Omtaget i upphandlingen och ett beslut att förlänga byggtiden gjorde att Lyra försenades. Enligt den ursprungliga tidplanen var bygget planerat att starta under 2017 och den nya vattenreservoaren skulle tas i bruk våren 2019. Efter att upphandlingen avbröts var ambitionen är att Lyra skulle kunna stå klar sommaren 2021. Nu räknar man med att Lyra ska stå klar hösten 2022.

I början av mars togs ett första spadtag i Adolfsberg i södra Örebro, där Lyra ska placeras. Men den faktiska byggstarten blir senare i vår.

– Vi befinner oss i ett uppstartsläge och håller på med planering. Markarbeten och grundläggning börjar vi med i april, säger Niclas Larsson, produktionschef Civil Middle, NCC.  

NCC bygger även Helsingborgs nya vattentorn.

–  Jag ska åka dit på studiebesök. Att bygga vattenreservoarer är alltid komplicerat, men projekten är ganska olika varandra. Lyra är täckt av en cortenplåt, men bakom den finns en betongkonstruktion, säger Niclas Larsson.

Enligt Henrik Enell är det en tillfällighet att NCC just nu bygger två vattenreservoarer, byggprojekt som inte hör till vanligheterna.

– Vi har en rik historia av att arbeta med VA-frågor, såväl i regionen som i kommunen, men också i hela Norden. Vår vatten- och miljöteknikavdelning har stor del i att vi nu bygger två vattentorn.  

Från Örebro kommun är man tacksam att bygget äntligen kan komma igång. 

– Det är skönt att vi nu kan sätta spaden i jorden och påbörja byggnationen av denna viktiga vattenreservoar. Genom detta projekt kommer vi säkra Örebros dricksvattenförsörjning inför framtiden, säger Anders Olsson ordförande (C) i Tekniska nämnden.

Lyra kommer att rymma dubbelt så mycket vatten som Svampen, Örebros välkända vattentorn från 1958, och är en viktig del i att säkra Örebros vattenförsörjning på lång sikt. Den nya vattenreservoaren är dimensionerad för att ensam klara Örebros vattenförsörjning minst till år 2050. 

När Lyra är klar kommer Svampen inte längre att användas som vattentorn, men självklart finnas kvar som arkitektoniskt landmärke, besöksmål och utsiktspunkt.

Lyra ska stå klar hösten 2022.

Fakta om den nya vattenreservoaren Lyra:

  • ​Den nya vattenreservoaren Lyra blir dubbelt så stor som Svampen, och kommer att byggas i södra delen av Örebro. 
  • Lyra kommer inte att vara öppen för allmänheten, som Svampen har varit genom åren, men byggnaden kommer att ge avtryck i omgivningarna. 
  • Lyra kommer att rymma 15 000 kubikmeter vatten, och vara 20 meter hög och ha en diameter på 45 meter. Ska förse mer än 160 000 kommuninvånare med vatten. 
  • Under 2016 genomfördes en internationell arkitekttävling, hela 60 förslag från sju länder lämnades in. Arkitekt för Lyra är Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur, som vann arkitekttävlingen. 
  • Byggaktör för är NCC Sverige AB. 
  •  Projektet pågår mellan mars 2020 och hösten 2022.