Nyheter

Nu tillträder Sernekes nya CFO

Anders Düring. Foto: Serneke

Anders Düring utsågs till ny CFO för Serneke Group AB i juli i år.
Den 1 december 2017 tillträder han tjänsten, tar plats i bolagets koncernledning och tar över ansvaret för investerarrelationerna.

Anders rekryterades till Serneke i juli i år för att med sin mångåriga erfarenhet och sina stora kunskaper från börsnoterade bolag bidra till att Serneke-koncernen tar nästa steg mot uppsatta mål.

Han kommer närmast från en tjänst som CFO på KappAhl (publ.) som han innehaft sedan 2013. Volvo IT och Ballingslöv är andra bolag som Anders varit verksam i tidigare.

I samband med att Anders Düring tillträder avslutar Anders Antonsson sitt uppdrag som IR-ansvarig för Serneke.
Ansvaret för bolagets investerarrelationer ligger framgent i CFO-rollen.