Nyheter

Nu vänder konjunkturen

Årets första vårtecken kommer från SCB. Lågkonjunkturen för svensk industri är snart över.

Stål- och metall väntas öka investeringarna med 25 procent. Trävaruindustrin med 35 procent. Den totala uppgången väntas stanna vid fem procent.

Inom byggindustrin, exklusive vägar och järnvägar, fortsätter dock nedgången, även om den planar ut. I fjol var nedgången 40 procent. I år väntas den stanna vid åtta procent.

Inom branscher som stål- och metall liksom trävaror är vändningen påtaglig.

Företagen inom stål- och metall kommer i år att öka investeringarna med 25 procent jämfört med 2009. Inom trävaruindustrin är investeringsökningen hela 35 procent, enligt Statiska centralbyråns purfärska ”Industrienkäten”.

Två andra branscher med stark uppgång är också textil, 20 procent upp, och gummi- och plastvaror – 15 procent bättre än i fjol.

Branscher som väntas gå mindre bra, men ändå ökar sina investeringar svagt, är fordonstillverkarna med leverantörer —ar ”transportmedelsindustrin”, enligt SCB – massa- och papper plus den kemiska industrin.

En bransch som ser fram en minskning av investeringarna är gruvbolagen. Nedgången väntas dock stanna vid en enda procent — vilket kan jämföras med en förväntad nedgång på 15 procent så sent som i oktober 2009.

Metallvaruindustrin räknade i oktober med en drygt 30-procentig minskning av investeringarna. Nu har den nedgången ersatts av en förväntad uppgång på en procent.

Totalt kommer den svenska industrin att investera för närmare 52 miljarder kronor i år. Det är en ökning med fem procent jämfört med 2009. Fortfarande en blygsam nivå jämfört med för ett par år sedan. Kurvan pekar dock uppåt.

Investeringsenkäten gjordes i februari i år.