Nyheter

Ny cement äter koldioxid

En cement som äter koldioxid kan nå ut på marknaden inom fem år, skriver MiljöRapporten.

(Guardian) Vanlig portlandcement ger vid tillverkningen utsläpp på 0,8 ton koldioxid per ton cement. Det sker då kalksten värms till 1 500 grader. När cementen senare brinner återtar den 0,4 ton koldioxid. Nettot blir utsläpp på 0,4 ton per ton cement. (Utsläpp från tillförd energi faller för tillfället utanför.)

Ett brittiskt företag, Novacem’s cement, har uppfunnit en cement som bygger på magnesiumsilikat som inte släpper ut koldioxid vid upphettningen som sker vid lägre temperatur, 650 grader. Energitillförseln beräknas ge utsläpp på 0 ,5 ton koldioxid per ton. Och nu haken – när cementen brinner absorberar den 1,1 ton koldioxid per ton cement och nettot blir negativt. 0,6 ton tas upp från atmosfären.

Enligt Novacem kan produkten nå marknaden inom fem år. Företaget backas av investeraren Carbon Trust och har uppmärksammats av byggföretagen Rio Tinto Minerals, WSP Group och Laing O’Rourke.

Läs mer om Miljörapporten – byggvärldens miljötidning