Nyheter

Ny certifiering för klimatneutrala byggnader

Linda Kjällén, certifieringschef på SGBC, talade på fastighetssmässan i Kista. Foto: Susanne Bengtsson

Snart finns en certifiering för klimatneutrala byggnader. NollCo2 blir Sweden Green Building Councils sjätte certifiering i den verktygslåda som de jobbar med.

–  Den nya certifieringen blir en påbyggnad till andra certifieringar och vi kommer införa den under 2019, säger Linda Kjällén, certifieringschef på SGBC.  

Att bygga klimatneutralt är en utveckling som branschen själv driver på, och en certifiering för klimatneutrala byggnader har efterfrågats av flera aktörer.

Sweden Green Building Council, SGBC, håller på att utveckla Nollco2, och redan i år räknar man med att certifiera byggnader. Märkningen har som målsättning att uppnå så kallat nettonollutsläpp av växthusgaser. Det handlar om noll koldioxidekvivalenter under en byggnads livstid, exklusive rivning. Den nya certifieringen blir en påbyggnad till SGBCs andra certifieringar.

– Vi håller på att ta fram information och beräkningar. Vi behöver verklighetsbaserad data så att branschen lär sig att räkna på hela livscykelperspektivet. Vi behöver också hitta rätt definitioner för klimatneutralt byggande, säger Linda Kjällén under ett seminarium på Fastighetsmässan i Kista.

 – Det bildas mycket koldioxid vid framställning av material, transporter och vid drift av byggnader. Det är den skulden som ska betalas tillbaka, till exempel genom utsläppsrätter, eller gröna hyresavtal. Men exakt hur vi ska räkna är inte riktigt klart.

Efter att ha genomfört ett par pilotprojekt, bland annat en Lidl-butik i Visby, hoppas man kunna genomföra NollCo2-certifieringar i år. Det skulle betyda ännu ett verktyg i SGBCs verktygslåda som hittills består av fem olika certifieringar och en guide för hållbar infrastruktur.

– De flesta green Building Council-länderna jobbar med två system, vi har fem stycken. Visst hade det varit enklare med två, men vår flexibilitet driver utvecklingen framåt då de olika certifieringarna nästan tävlar med varandra. Det har gjort att vi nått framgång, säger Linda Kjällén.

SGBC, som firar 10 års-jubileum i år, är en frivillig medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande som i dagsläget har drygt 350 medlemmar. Syftet är att stödja medlemmarna att nå sina hållbarhetsmål och främja grönt byggande.

– Vi sitter inte och väntar på nya lagar. Vårt arbete sker oavsett om politikerna är med på det eller inte. Men självklart vill vi ha med oss politiken.

Andra nyheter som Linda Kjällén berättade om på Fastighetsmässan på onsdagen är Miljöbyggnad Drift & Förvaltning samt Well.

Miljöbyggnads drift & Förvaltning, som använts som arbetsnamn, har sitt ursprung i Sveriges mest använda miljöcertifieringssystem för byggnader, Miljöbyggnad. Det nya certifieringssystem ska gälla för  befintliga byggnader. Energi, inomhusmiljö och material bedöms. Dessutom bedöms hantering av avfall, vattenanvändning och åtgärder för god hälsa. Det nya certifieringssystemet innefattar även drift av byggnaden och hur den förvaltas. För tillfället pågår en kampanj att döpa den nya certifieringen.

Well är ett amerikanskt system från 2013 som blir allt populärare i Sverige.

– Det handlar mycket om hälsa och välbefinnande och om hur man ska kunna prestera bra och vara produktiv i framför allt en kontorsbyggnad.

Fakta:

SGBCs certifieringar:

  • Miljöbyggnad
  • Green Building
  • Breeam
  • Leed
  • Citylab