Nyheter

Ny detaljplan glädjer grodor och generaler

Här ska det finnas utrymme för idrott, konserter och möten. Bild: Sweco

Uppsala kommun har presenterat en reviderad detaljplan för Uppsala event center, tidigare kallat Uppsala arena.
Den ska förhoppningsvis göra både grodor och generaler nöjda.

Planerna på att bygga en arena i anslutning till Gränby centrum har funnits sedan 2007, men bland annat har Länsstyrelsen haft synpunkter på hur en arena skulle påverka livsmiljön för åkergrodor och stor salamander i området och även Försvarsmakten har haft synpunkter på byggnadens höjd.

Men nu finns en lösning som förhoppningsvis gör alla nöjda: den går dels ut på att bygga nya små dammar och tunnlar som binder samman de två områden där djuren lever och så har Försvaret nu godkänt höjden på 20 meter. Preliminärt är byggstarten planerad till början av 2018 och invigning under 2019.

Multiarenan ska ta cirka 6 800 åskådare vid matcher och cirka 7 500 vid konserter. Kostnaden är beräknad till cirka 800 MSEK och det är Arenabolaget som står för finansieringen, med kommunen som delfinansiär, 150 MSEK.
Vid Arenan ska det också byggas kommersiella sidobyggnader som gör det möjligt att anordna större konferenser och kongresser.

I nära anslutning till Uppsala Event Center ska även en ny friidrottsarena byggas och för att täcka behovet av parkeringsplatser föreslås att 420 ytterligare parkeringsplatser skapas. En ny bussficka föreslås i anslutning till arenan och att det skapas en särskild bussfil och en ny busslinje längs Österleden.