Nyheter

Ny digital och sökbar byggvarudeklaration

Till verktyget finns också en databas där informationen i deklarationerna sparas och görs allmänt tillgängliga på en och samma plats. En funktion som inte har funnits tidigare någonstans, berättar Monica Björk, vd, Byggmaterialindustrierna. Foto: Anna Sjöström

Nu finns den nya digitala byggvarudeklarationen tillgänglig.
Den innehåller flera nyheter jämfört med den förra. Förutom att den just digital så innehåller den också information kopplat till certifieringssystemen och sociala aspekter.

Föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD-föreningen, har uppdaterat och skapat ett nytt format för den nya byggvarudeklarationen, eBVD2015. Registreringen sker genom ett verktyg på nätet, som även gör det möjligt att söka i databasen.
– Den nuvarande deklarationen är från 2007 och sedan dess har det hänt en del både på marknaden och nya lagar, så det var dags att uppdatera, säger Monica Björk, vd Byggmaterialindustrierna.

Den nya deklarationen kan hantera nuvarande och kommande krav på miljöinformation på byggvaror.
– Dessutom blir den lättare att få tag på och lättare att dela med sig av. Det är dags att gå från word-dokument till digitalt.

För ungefär ett och ett halvt år sedan påbörjades arbetet med den nya deklarationen och ett fyrtiotal företag, organisationer och myndigheter deltog i arbetet.
Under februari landerades verktyget.

Vad skiljer den nya deklarationen eBVD2015 från den tidigare, BVD?
– I den nya har vi lagt till sådant som fastighetsägare frågar efter, exempelvis social hållbarhet, de vill veta när de väljer material att de som tillverkat produkterna har haft schyssta arbetsvillkor. Som tillverkade förväntas man ha koll minst ett steg tillbaka i leverantörskedjan. Sedan finns det nyheter som klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, säger Monica Björk.

Andra nyheter är att informationen om byggprodukter är kopplad till certifieringssystemen för byggnader, LEED, BREAM och Miljöbyggnad kommer att inkluderas.
– Exempel på det är kemiskt innehåll och emissioner från byggmaterial.
Deklarationen finns som tidigare i en svensk och en engelsk version.

Byggvarudeklarationen är frivillig, en egendeklaration, hur får man tillverkare att använda den?
– För att beställarna efterfrågar informationen. De flesta till veta vad de bygger med och ska man certifiera byggnaden måste du ha koll på allt, säger Monica Björk.

På byggmaterialindustrierna.se finns mer information om eBVD2015.