Nyheter

Ny dom ger klartecken för hotellbygge

Hotellplanerna på Kanaludden i Härnösand lever vidare efter en ny dom. Foto: Härnösands kommun

Mark- och miljödomstolen menade i en tidigare dom att byggplanerna för ett hotell på Kanaludden i Härnösand skadade riksintresset för kultur och miljö och godkände därför inte detaljplanen.

Nu har Mark- och miljööverdomstolen kommit till en helt annan slutsats.  

Härnösands kommun överklagade i februari 2018 mark och miljödomstolens beslut om att upphäva kommunfullmäktiges beslut om en ny detaljplan för Ön 2:52, på Kanaludden i Härnösand.

Nu har Mark- och miljööverdomstolen meddelat dom. De skriver i sin dom att ett hotellbygge inte påtagligt skadar riksintresset för kulturmiljö. Domstolens beslut kan inte överklagas och innebär alltså att det planerade destinationshotellet kan byggas.

– Det är en stor glädje. Det här stöttar allt vi jobbar för. Nu kan vi ta vårt arbete till nästa steg. Hotellprojektet är en nyckel till så mycket annat, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S), i ett pressmeddelande från kommunen.

Sjölander menar att hotellsatsningen gynnar kringetableringar, arbetstillfällen, utveckling av besöksnäringen i Höga Kusten, centrumhandel och möjligheten att arrangera större konferenser och idrottsevenemang.

– Med mark- och miljööverdomstolens dom i ryggen kan vi gå vidare i processen, säger Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun.