Nyheter

Ny dom i muthärva

I tingsrätten friades underentreprenören i muthärvan där en före detta Peabchef dömdes till fängelse för att ha tagit emot lån och sponsoravtal, som tack för ett kontrakt vid bygget av köpcentret Mall of Scandinavia.

Men i hovrätten döms han för givande av muta.

Det var för snart ett år sedan som tingsrättens dom kom: byggchefen, som då jobbade på Peab, dömdes till ett och ett halvt års fängelse för grovt mutbrott och grovt tagande av muta. Han hade fått sponsringsavtal och lån, som användes till inköpet av en segelbåt och köp av en tomt.

En av entreprenörerna, som fick kontrakt med Peab trots avsaknaden av ramavtal, dömdes till villkorlig dom och 60 000 kronor i böter för bestickning och givande av muta. Den andre av de två entreprenörerna friades.

Åklagaren överklagade till hovrätten och där döms den friade entreprenören för givande av muta, med påföljden villkorlig dom och dagsböter på 14 000 kronor. Mannens företag, som jobbar med bland annat rivning, sanering och betonghåltagning, döms att betala en företagsbot på 50 000 kronor.

Parterna är överens om de faktiska omständigheterna: underentreprenören har i september 2012 lånat ut 125 000 kronor till byggchefen. Vid tidpunkten hade underentreprenören pågående uppdrag åt Peab i projektet Mall of Scandinavia.
Men entreprenören hävdar att lånet inte hade något samband med arbetet, utan att grundade sig på deras vänskap.

När lånet förföll till återbetalning vid årsskiftet 2012/2013 hade inget återbetalats. Byggchefen fick ett kortare anstånd och betalade ännu lite senare 100 000 kronor av skulden. Efter det gjorde entreprenören inget eftersom han ansåg att det resterande beloppet var relativt litet och eftersom han kände förtroende för byggchefen.

Efter att entreprenören varit i polisförhör i oktober 2013 började han att skicka ut månatliga betalningspåminnelser till byggchefen. Den sista betalningen gjordes strax före huvudförhandlingen i tingsrätten.

Underentreprenören utförde under våren 2013 arbete till ett värde av 200 000 kronor för byggchefen, på den tomt han hade köpt med hjälp av bland annat det aktuella lånet.

Hovrätten bedömer att lånet är att betrakta som otillbörlig förman. De pekar bland annat på att det fanns ett tydligt tjänstesamband mellan de båda och byggchefen haft en befattning med avgörande inflytande på ekonomiska beslut. Dessutom var det byggchefen som bad om ett lån och han informerade aldrig sina chefer om att han beviljats ett privat lån av en av Peab:s uppdragstagare.

I domen står det att det aktuella lånet måste anses ha varit ägnat att påverka hur byggchefen utförde sina arbetsuppgifter eller uppfattas som en belöning för hur han utfört sina arbetsuppgifter.

Det var Peabs egen internutredning som från början avslöjade oegentligheterna.