Nyheter

Ny fabrik startas i Orsa

Österrikiska träbyggleverantören KLH startar en fabrik i Orsa. Målet är att etablera sig på den växande marknaden för flerfamiljshus i trä i Skandinavien och Baltikum.

— Vi håller på med de sista justeringarna och sedan är vi klara att dra i gång, säger Karl Klinzer, vd för KLH Solid Wood Scandinavia, dotterbolag till det österrikiska företaget KLH Massivholz.

I inledningsskedet kommer 20 personer att anställas men Karl Klinzer räknar med att när produktionen är i full gång kommer företaget att behöva 70 personer. KLH står för Kreuzlagenholz, vilket är tyska för korslimmat trä. Företaget tillverkar korslimmade massiva träplattor och flerskiktsbalkar som används i större vägg – och takkonstruktioner.

— För närvarande är vi med och bygger 50 hus i Göteborg och håller även på att etablera oss på den norska marknaden, säger Karl Klinzer.

Hittills har svenskt virke transporteras till KLH:s fabrik utanför Gratz i Österrike och sedan har färdiga bjälklag och byggelement fraktats tillbaka till de svenska byggprojekten. När fabriken i Orsa drar igång, vilket troligen blir i mars, kan KLH leverera byggelementen direkt till de svenska kunderna.

Produktionskapaciteten kommer att ligga på 300 000 kvadratmeter per år. Målsättningen är att under 2009 leverera byggmaterial till 500 trähus i Skandinavien. Målet för nästa år är 1000 hus.

KLH:s inträde på den svenska marknaden var Kopparbergs bygge av ett fyra våningar högt bostadshus, som stod klart i Falun sommaren 2007. Tillsammans med entreprenören HMB Construction AB stod KLH för trästommar och element till bygget.