Nyheter

Ny förening för Byggande Arkitekter bildad

Nio arkitektföretag har vid ett möte i Stockholm bildat Föreningen Byggande Arkitekter.
Den nya föreningen består av arkitektföretag som vill ta rollen som byggherre och bygga i egen regi.

Föreningens syfte är att verka för att arkitektföretag i större utsträckning tar byggherrerollen. Genom utbyte av erfarenheter och gemensam kunskapsuppbyggnad ska den nya föreningen stärka arkitektföretagen i byggherrerollen.

För att bli medlem i Föreningen Byggande Arkitekter krävs att arkitektföretaget självständigt, eller i partnerskap, har genomfört, eller genomför, byggprojekt i egen regi. Arkitektföretag som siktar på byggherrerollen kan vara adjungerade medlemmar.

Ett antal sådana adjungerade medlemmar finns redan vid bildandet av den nya föreningen. Under ett par års tid har företagen ingått i ett nätverk av arkitektföretag med byggherreåtaganden, initierat av Staffan Carenholm, tidigare förbundsdirektör i Sveriges Arkitekter.
Detta nätverk övergår nu i den nya Föreningen Byggande Arkitekter, och med fortsatt engagemang av Staffan Carenholm.

Den nya föreningens styrelse består av Magnus Månsson, Semrén & Månsson Arkitektkontor AB, Joakim Uebel, sandellsandberg arkitekter AB, Staffan Schartner, Omniplan AB samt Mats Jakobsson (suppleant), MAF arkitektkontor AB.

I ett pressmeddelande säger ordförande Magnus Månsson.
– Det är glädjande att vi nu kunnat bilda den nya föreningen. Vi visar med detta att arkitektföretag både vill och kan ta ett ökat ansvar i byggprocessen och inte är främmande för att ta rollen som byggherre. Inte minst på bostadssidan finns det ett stort intresse ute i kommunerna för att få in fler och mindre aktörer med nya idéer om hur man bygger både kostnadseffektivt och med kvalitet. Arkitektföretag som byggherrar kan medverka till ökad mångfald och variation i bostadsbyggandet, något som många kommuner nu aktivt eftersträvar när man genom mindre markanvisningar vill öppna för fler aktörer. Vi möter stort intresse i de kommuner vi besöker.

Företagen som grundat Föreningen Byggande Arkitekter: 

Inobi AB, Göteborg

Larsson Arkitekter AB, Stockholm

MAF Arkitektkontor AB, Luleå

Murman arkitekter AB, Stockholm

Okidoki Arkitekter AB, Göteborg

Omniplan AB, Stockholm

SandellSandberg AB, Stockholm

Semrén & Månsson Arkitektkontor AB, Göteborg och Stockholm

Wåhlin Arkitekter AB, Stockholm