Nyheter

Ny föreståndare på Byggnads a-kassa

Ny föreståndare på Byggnads a-kassa är från och med 1 juni Roal Nilssen. För närvarande arbetar Roal som föreståndare på Sekos a-kassa. Från och med 1 juni är han föreståndare för både Seko och Byggnads a-kassa, det är första gången i historien när två a-kassor har en och samma föreståndare.

– Jag är glad för det förtroendet som jag har fått av styrelsen i Byggnads a-kassa. Jag ska göra mitt bästa för att leva upp till det. Jag är övertygad att ett nära samarbete mellan de två kassorna kan bidra till att båda organisationerna blir ännu bättre och ger den bästa servicen till våra medlemmar, säger Roal Nilssen.

 
De senaste tre åren har Roal Nilssen arbetat som a –kasseföreståndare på Seko. Dessförinnan arbetade Roal under många år som styrelseledamot på Sekos a-kassa. Roal har också ett långt förflutet som ombudsman på Seko förbundet.