Nyheter

Ny koncernchef i Wästbygg Gruppen

Jörgen Andersson. Foto: Wästbygg Gruppen

Jörgen Andersson, tidigare vice koncernchef vid Wästbygg Gruppen,  tra över som ny koncernchef  efter Ulf Christofferson. 
Andersson tillträder i samband med styrelsemöte den 15 oktober.

Ulf Christofferson väljer själv att lämna koncernchefstjänsten, men blir kvar i organisationen i sin roll som vd i entreprenadföretaget Wästbygg AB.

– Wästbygg Gruppen är ett företag under ständig utveckling. Detta ställer över tid olika och skiftande krav på organisationen. För att fortsätta utvecklas genomför nu Wästbygg Gruppen den här förändringen. Ulf Christofferson och Jörgen Andersson har arbetet tillsammans under lång tid. Förändringen är Ulfs och Jörgens gemensamma förslag på att disponera deras kompetens på bästa möjliga sätt framöver. Styrelsen ställer sig positiv till detta då vi tror att det formar och skapar ett ännu starkare företag som kan anta framtidens utmaningar, säger Andreas von Hedenberg, styrelseordförande i Wästbygg Gruppen, i ett pressmeddelande. 

– Wästbygg AB är viktigt för hela koncernen eftersom bolaget, utöver entreprenadverksamheten, även har utförarfunktionen för vår projektutvecklingsorganisation. I två års tid har jag både varit vd för Wästbygg AB och koncernchef för Wästbygg Gruppen. Med den utveckling som företaget haft under denna tid är det ingen hållbar långsiktig lösning. Samtidigt har Jörgen Andersson under en längre tid arbetat med koncernens framtidsfrågor som uppstarten av projektutvecklingsverksamheten i Stockholm och Göteborg, förvärv av bolag samt koncernbolaget Logistic Contractors etablering i Norge och Danmark. Vi har helt förutsättningslöst tittat på hur vi bäst kan fördela och strukturera arbetet, och detta är vad vi kommit fram till, förklarar Ulf Christofferson.