Nyheter

Ny lag kan gynna småskalig elproduktion

Ett nytt lagförslag kan göra det lönsammare att sätta vindkraftverk på tak. <br></br> — Vi hoppas bli klara med propositionen i vår, säger Pernilla Winnhed, kansliråd på näringsdepartementet.

Hur förslaget ser ut kan hon inte säga. Men propositionen bygger på Lennart Söders nätanslutningsutredning om att göra det billigare och enklare för små elproducenter att sälja sin el på elnätet, skriver MiljöRapporten.

I dag är det olönsamt för många små producenter. Den som vill sälja sitt överskott av vindkraftel får betala dubbla nätavgifter, både som producent och konsument. Därtill kräver lagen att en timmätning görs, något som kostar så mycket pengar att det sammantaget blir olönsamt att sälja sin överskottsel.

Lennart Söder har föreslagit att kravet på timmätning för anläggningar med en maxeffekt på cirka 44 kWh slopas. Han vill också ta bort kravet på dubbla nätavgifter.

Regeringen införde i november ett av förslagen från utredningen, att det interna elnätet i en vindkraftspark ska kunna byggas utan krav på nätkoncession. Ett beslut som leder till att det går snabbare att få tillstånd för att bygga en vindkraftpark.