Nyheter

Ny markanvisning för Barkarby Sjukhus

Utformningen av tunnelbanan har gjort att det planerade sjukhuset flyttats till Veddesta industriområde. Bild: BSK Arkitekter

Ett nytt sjukhus i centralt läge nära tunnelbana, pendeltåg och buss, byggt i de stadskvarter som planeras intill Barkarby station.
Dessutom med möjlighet till någon form av bostäder i en friliggande byggnad på tomten.
Det är innehållet i den markanvisning som Järfälla kommun gett fastighetsbolaget Hemsö.

Hemsö tecknade i augusti 2014 en avsiktsförklaring med Järfälla kommun avseende uppförande av ett sjukhus i Barkarby.
En viktig faktor i valet av plats för sjukhuset var närhet till den planerade tunnelbanan i Barkarby.
Föreslagna förändringar i utformningen av tunnelbaneanläggningen har nu föranlett en ny lokalisering av sjukhuset. 

Den nya markanvisningen ligger i det område som kallas Veddesta industriområde och omfattar en byggrätt om 40 000 – 50 000 kvadratmeter.
Utöver sjukhuset ingår också en friliggande byggnad på tomten, som kan användas till äldreboende, studentbostäder eller annan typ av bostäder.

 Kommunen inleder samtidigt ett arbete med en ny detaljplan för området som bland annat omfattar en byggrätt för sjukhuset.
Kvarteret beräknas, utöver själva sjukhuset, även ha utrymme för en friliggande byggnad för till exempel äldreboende, studentbostäder eller andra bostäder.

Uppförandet av ett sjukhus i det som i dag är Veddesta industriområde är ett viktigt steg i omvandlingen av området som ligger intill Barkarby station där också tunnelbanan kommer att ha en station framöver.
I kommunens förslag till ny detaljplan för området, som nyligen var ute för samråd, beskrivs en bebyggelse med bostäder och arbetsplatser i en tydlig stadskaraktär och med varierande hushöjder.
Ett viktigt argument i valet av plats för sjukhuset har varit att det ska vara lätt att nå med kollektivtrafik.