Nyheter

Ny markanvisning i Barkarbystaden

Visionsbild Barkarbystaden III, Järfälla kommun. Bild: Tovatt 2018

Järfälla kommun och ByggVesta AB tecknar avtal om markanvisning för ett kvarter i den tredje etappen av Barkarbystaden.
Här kan ByggVesta bygga bostäder, där hälften ska vara bostadsrätter, samt lokaler för kontor, handel och service. Kvarteret ligger nära Herrestaskolan och den kommande tunnelbanan.

– Det är ett viktigt steg som tas i Barkarbystadens utveckling när vi nu markanvisar det första kvarteret i stadens tredje etapp. I ett nära samarbete mellan kommun och näringsliv ska vi bygga en hållbar stad med människan i centrum, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, i ett pressmeddelande. 

I arbetet med detaljplanen och kvalitetsprogrammet för Barkarbystaden III har ByggVesta varit engagerad som ankarbyggherre och bidragit med kunskap ur byggbolagets perspektiv för att säkerställa ett tekniskt, ekonomiskt och hållbart genomförande.

– ByggVesta har redan i första utbyggnadsetappen i Barkarbystaden byggt 199 hyresrätter med grön profil. Under 2017/2018 har vi fortsatt vårt engagemang i stadsdelen genom att medverka som ankarbyggherre i utvecklingen av den nya detaljplanen för Barkarbystaden III. Nu ser vi fram emot att äntligen få påbörja utvecklingen av vårt nya kvarter i området. Det blir 250-300 lägenheter där inflytt kan ske från 2021, säger Anna-Karin Hallqvist, projektledare på ByggVesta.

Markanvisningsavtalet avser ett kvarter inom den första etappen av Barkarbystaden III. Den totala byggrätten omfattar 17 000 m2 BTA.

Om Barkarbystaden:

  • Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. 
  • Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden IV, Barkarbystaden X, Veddesta 1, Veddesta 2, Veddesta 3 och Veddesta 4.
  • Detaljplanen för Barkarbystaden II har vunnit laga kraft och miljödom väntas hösten 2018. 
  • Detaljplanen för Barkarbystaden III har antagits av kommunfullmäktige i Järfälla i mars 2018. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen och väntar där på avgörande.