Ny metod kortar byggtiden

Ny metod kortar byggtiden
Finska bolaget Ruukki ger sig in på industriellt byggande. Leverantören lanserar en ny byggmetod för flervåningshus. — Vi ser det som vår roll att industrialisera byggprocessen, säger Saku Sipola, direktör på Ruukki.

Ruukki tar ett helhetsgrepp om byggprocessen.

— Med vår nya lösning knyter vi ihop olika moment med grund, stomme och fasad, säger Michael Porki, ansvarig för företagets stomentreprenader i Skandinavien, när företaget visar de senaste tekniska lösningarna.

— Genom att ta steget direkt från grund till stomme sparar man mycket tid eftersom man slipper alla gjutarbeten. Man gjuter bara kring pelarna och det kan man ta vid ett senare tillfälle, säger Robert Petersson, skandinavisk försäljningsdirektör för Ruukki Construction.

Det går därefter att bygga sig högre och högre. Bygget behöver inte stoppas för att andra yrkesgrupper ska fram. Antalet delentreprenader blir färre eftersom leverantören tar ett större åtagande.

— Med vår nya metod kortas byggtiden med tre veckor, säger Michael Porki.

Stombyggandet påskyndas av en ny kantbalkslösning. Den underlättar och påskyndar kantgjutningen och monteringen av fasadelement.

Relaterade artiklar

Vinstvarning från NCC
”Utvecklas man inte, så avvecklas man”
Krigets påverkan är både direkt och indirekt
NCC köper danskt entreprenadföretaget